Позив удружењима грађана да пријаве пројекте за суфинансирање

Одјељењe за културу, туризам и социјалну политику расписало је данас јавни позив за пријаву пројеката удружења грађана за суфинансирање из буџета Града Бања Лука у 2019. години.

Позив се односи на сљедеће приоритетне области: унапређење положаја лица са инвалидитетом; унапређење бриге о лицима треће животне доби; економско оснаживање жена; ваннаставни програми по принципу „паметног образовања“ за дјецу из породица у социјалном ризику (материјална депривација, вишечлане породице и др.); подршка програмима бриге о породици, дјеци у ризику од друштвено неприхватљивог понашања и заштите права дјеце у контакту са законом; промоција хранитељства и подршка промоцији развоја друштвеног/социјалног предузетништва.

Како је наведено у позиву, пројекте треба реализовати на подручју града до краја 2019. године, а висина средстава која се могу додијелити по пројекту износе од 1.000 до 20.000 КМ. Удружење може пријавити само један пројекат на јавни позив.

На овај јавни позив могу се пријавити удружења грађана која су регистрована у складу са законом код надлежног суда или другог надлежног органа и која имају сједиште или регистровану организациону јединицу на подручју Бање Луке.

Пријаве на Јавни позив са потребном документацијом, потребно је доставити до 21. марта Одјељењу за културу, туризам и социјалну политику Града Бања Лука, путем Пријемне канцеларије Градске управе, канцеларија 14, у затвореној коверти, са назнаком: Јавни позив за  пријаву пројеката удружења грађана за суфинансирање из буџета Града Бања Лука у 2019. години, позивом на број:10-6-105/19,  или  путем поште – препоручено, на адресу: Град Бања Лука, Градска управа, Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, Трг српских владара 1, 78 000 Бања Лука.

Све информације у вези са јавним позивом могу се добити путем броја телефона: 051/244-444, локал 718, или директно – у канцеларији број 26.

Комплетан јавни позив и пратеће обрасце преузмите овдје.

Обука о писању пројектног приједлога

Истовремено, ресорно одјељење у сарадњи са Градском развојном агенцијом организује једнодневну обуку о писању пројектног приједлога. Обука ће бити одржана 12.марта 2019. године, у просторијама Градске развојне агенције (Јосифа Панчића 8).

Заинтересовани представници удружења грађана са сједиштем у граду могу да се пријаве на e-mail адресу:  lana.matic@banjaluka.rs.ba до 07. марта,  а на исту се, због ограниченог броја мјеста, може пријавити један представник удружења.

Обука се организује као подршка провођењу Јавног позива за суфинансирање пројеката удружења грађана који ће се реализовати на подручју града Бања Лука у 2019. години, а с циљем да се унаприједи квалитет пројеката са којима удружења аплицирају на наведени позив што ће допринијети јачању капацитета удружења грађана с подручја града.