Позив за достављање података о реализованим страним улагањима

Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање позива пословне субјекте у својини страног улагача који имају регистровано сједиште на територији Града Бања Лука, да доставе податке о износима реализованих страних улагања за претходну годину, у складу са Законом о страним улагањима.

Рок за подношење пријава је 30. април 2019. године, путем поште на адресу: Градска управа Града Бања Лука, Трг српских владара 1, 78 000 Бања Лука, са назнаком: Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање или на имејл: milana.djurasinovic@banjaluka.rs.ba или sanja.saric@banjaluka.rs.ba.

За сва питања или додатне информације можете се обратити и телефоном на број051/220-280.

Образац за пријаву реализованих страних улагања за 2018. годину може се преузети овдје.