Подршка за пројекте младих

Град ће суфинансирати 13 пројеката омладинских и организација за младе, у укупном износу од 49.404 КМ.

По основу јавног позива, између осталих, подржани су пројекти Удружења грађана „Здраво да сте“ – „Отворени омладински клуб“, Клуба студената Факултета политичких наука, Савеза студената Медицинског факултета, Феријалног савеза РС, Савјета омладинских организација Бања Лука – СООБЛ за младе, те Одреда извиђача „22. април“.

Са изабраним омладинским организацијама и организацијама за младе који ће реализовати предложене пројекте, биће закључени уговори.

Омладинске организације и организације за младе чији ће пројекти бити суфинансирани средствима из Буџета Града Бања Лука у 2020. години, дужне су да Одјељењу за образовање, здравство, омладину и спорт у року од 30 дана, од дана реализације пројекта доставе наративни и финансијски извјештај на прописаним обрасцима број 3, 3а) и 3б).

Комплетну листу одабраних пројеката погледајте овдје.

 Фото архива

Фото архива