Погледајте листу документације потребне за добијање одобрење за извођење концерата

С обзиром на то да је пред нама период у којем ће бити организоване бројне манифестације, из Одјељења за привреду напомињу организаторе да је дошло до одређених измјена у листи документације потребне за добијање одобрења за извођење музичког програма на масовним скуповима.

Како су појаснили, доношењем Одлуке о условима и начину одржавања јавних манифестација, те коришћењу аудио и видео помагала у објектима и изван њих дошло је до одређених измјена у погледу доказа и документације, коју организатор прилаже уз захтјев за одобрење за извођење музичког програма на масовним скуповима.

Подсјетили су да организатор подноси захтјев Одјељењу за привреду, којим тражи одобрење за извођење музике на манифестацији естрадног садржаја, најкасније седам дана прије одржавања јавне манифестације.

Од документације која се прилаже уз захтјев, обавезно је поднијети:

– овјерену копију рјешења о регистрацији предузетника, привредног друштва или другог правног лица, за обављање дјелатности организовања манифестација,

– овјерену копију личне карте лица овлашћеног за заступање или предузетника,

– овјерену копију примјерка јавне манифестације надлежном органу (Полицијској управи Бања Лука),

– копију уговора о ангажовању установе која врши мјерење буке и подаци о представнику исте, који ће бити присутан током трајања јавне манифестације и, по налогу комуналног полицајца или еколошког инспектора, вршити мјерење буке,

– копију уговора о давању простора, на којем се изводи јавна манифестација, на коришћење, закљученог између даваоца простора и организатора манифестације и

– доказ о извршеној уплати комуналне таксе за приређивање естрадног садржаја.

 Фото архива

Фото архива