Планови за уређење обала Врбаса и дио Обилићева на јавном увиду

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да ће нацрт измјене дијела Регулационог плана за уређење обала Врбаса и нацрт измјене дијела РП Обилићево бити изложени на јавни увид од 24. јула до 26.августа ове године.

Нацртом плана за обале Врбаса обухваћен је простор на два локалитета и то:

  1. ЛОКАЛИТЕТ “А“ – простор у насељу Лазарево и Дервиши између ријеке Врбас, жељезничке пруге Суња-Добој и огранка Подгоричке улице, површине 46,55 ха;
  2. ЛОКАЛИТЕТ “Б“ – простор у насељу Кумсале између Улица браће Пиштељића, Савске и ријеке Врбас, површине 15,07 ха.

Нацрт ће бити изложен на јавни увид у просторијама Института за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске, Бања Лука – Јасеновачких логораша 4а, у просторијама Градске управе и у просторијама мјесних заједница Залужани и Лазарево 1, сваким радним даном, у времену од 8.00 до 16.00 часова. Нацрт плана објављен је и на овој интернет страници.

За вријеме трајања јавног увида, све до 26. августа 2019. године, свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на нацрт, уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће нацрт бити изложен, или их доставити, у форми дописа, Градској управи Града Бање Луке – Одјељењу за просторно уређење .

НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ОБИЛИЋЕВО“  

Нацртом плана обухваћен је простор уз улицу Тодора од Сталаћа, а односи се на земљиште означено као к.ч. 582 и 583, к.о. Бања Лука 4 (н.п.) у укупној површини од 0,10 ha (1040 m2)  и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа Центар за пројектовање и консалтинг “ЦПК“ – Церска 2, у просторијама Градске управе, у просторијама Мјесне заједнице Обилићево 1, сваким радним даном, у времену од 8.00 до 16.00 часова.Нацрт плана је објављен и на овој интернет страници. 

За вријеме трајања јавног увида, све до 26. августа 2019. године, свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на нацрт, уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће нацрт бити изложен, или их доставити у форми дописа Градској управи Града Бање Луке – Одјељењу за просторно уређење .