Petrićevac: Dostavite prijedloge na plan

Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava javnost da je na sjednici Skupštine grada Banje Luke, održanoj 12. juna 2019. godine, donesena odluka o izmjeni dijela izmjene i dopune Regulacionog plana stambenog naselja Petrićevac.

Izmjenom plana će biti obuhvaćen prostor koji se nalazi  uz Ulicu Bože Nikolića, a odnosi se na zemljište označeno kao k.č. br. 173 i 174 k.o. Banja Luka 7 ( n.p.), u ukupnoj površini od 0,12 ha i grafički je prikazan na karti koja će biti izložena u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama Mjesne zajednice Petrićevac 15 dana od dana objavljivanja. Obuhvat plana objavljen je i na ovoj internet stranici.

Nadležno odjeljenje poziva zainteresovana lica, vlasnike nekretnina, korisnike prostora i učesnike u njegovoj izgradnji i uređivanju da dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu.

Prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti Gradskoj upravi Grada Banje Luke – Odjeljenju za prostorno uređenje, u formi dopisa, do  16.08.2019. godine.