Петрићевац: Доставите приједлоге на план

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да је на сједници Скупштине града Бање Луке, одржаној 12. јуна 2019. године, донесена одлука о измјени дијела измјене и допуне Регулациoног плана стамбеног насеља Петрићевац.

Измјеном плана ће бити обухваћен простор који се налази  уз Улицу Боже Николића, а односи се на земљиште означено као к.ч. бр. 173 и 174 к.о. Бања Лука 7 ( н.п.), у укупној површини од 0,12 ха и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Петрићевац 15 дана од дана објављивања. Обухват плана објављен је и на овој интернет страници.

Надлежно одјељење позива заинтересована лица, власнике некретнина, кориснике простора и учеснике у његовој изградњи и уређивању да доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву.

Приједлози и сугестије могу се доставити Градској управи Града Бање Луке – Одјељењу за просторно уређење, у форми дописа, до  16.08.2019. године.