Од 8. октобра на јавном увиду три регулациона плана

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да ће у времену од 8. октобра до 8. новембра 2020. године, на јавном увиду бити сљедећи регулациони планови:

  • НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ДРАКУЛИЋ

Нацртом плана обухваћен је простор уз Битољску улицу, а односи се на к.ч. 1037/1, 1038/1 и 1038/2, к.о. Дракулић (н.п.) у укупној површини од 0,13 ха и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа Центар за пројектовање и консалтинг „ЦПК“ Бања Лука – Булевар Десанке Максимовић бр.2, у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Росуље, сваким радним даном од 8.00 до 16.00 часова.

  • НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА СТАРЧЕВИЦА

Нацртом плана обухваћен је простор у близини Тузланске улице, а односи се на земљиште означено као к.ч. 2441, 2442/11, 2442/12, 2442/13, 2443/1, те дијеловима к.ч.2442/1 и 2443/3, све к.о. Бања Лука 5 (н.п.) у укупној површини од 0,25 хa и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа Центар за пројектовање и консалтинг „ЦПК“ Бања Лука – Булевар Десанке Максимовић бр.2, у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Старчевица, сваким радним даном од 8.00 до 16.00 часова.

  • НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА ЧЕСМА-МАЂИР 3

 Нацртом плана обухваћен је простор између огранка Улице Здравка Дејановића и ријеке Врбас, а односи се на к.ч. бр. 226, 227/1 и 227/2, к.о. Мађир (н.п.) у укупној површини од 0,62 ха и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа „Рутинг“ Бања Лука – Улица Првог крајишког корпуса бр.16, у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице „Чесма“, сваким радним даном од 8.00 до 16.00 часова.

Нацрти планова објављени су и на овој интернет страници. За вријеме трајања јавног увида, све до 8. новембра 2020. године, свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на нацрте планова, уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће планови бити изложени, или их доставити у форми дописа Градској управи Града Бање Луке – Одјељењу за просторно уређење.