Од 18. априла на јавном увиду РП централног градског подручја

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да ће нацрт Регулационог плана дијела централног подручја града Бање Луке бити изложен на јавни увид од 18. априла до 18. маја 2018. године.

Нацртом плана обухваћен је простор који се налази између улица: Алеје Светог Саве, Вука Караџића, Јована Дучића, Грчке, Николе Тесле, Книнске, Булевара Цара Душана, Краља Петра I Карађорђевића, Здравка Челара, Теодора Колокотрониса, ријеке Црквена, те улица Горана Радуловића Бимбе и Васе Пелагића, површине 49,74 ха и биће изложен на јавни увид у просторијама Института за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука, у просторијама Градске управе Града Бања Лука и у просторијама мјесних заједница Центар 1, Центар 2 и Булевар, сваким радним даном од 8.00 до 16.00 часова.

Поред РП централног градског подручја, од 18. априла до 18. маја, на јавном увиду ће бити и сљедећи регулациони планови:

Нацрт Регулационог плана „Центар Алеја“

Нацртом Плана обухваћен је простор који се налази између улица Младена Стојановића, Краља Петра I Карађорђевића, Триве Амелице, Булевара Српске војске и Алеје Светог Саве, површине 71,71  ха и биће изложен на поновни јавни увид у просторијама предузећа „Рутинг“ Бања Лука –  Улица Првог крајишког корпуса бр.16, у просторијама Градске управе Града Бања Лука и у просторијама мјесних заједница Центар 1, Борик 2 и Росуље, сваким радним даном од 8.00 до 16.00 часова.

 Нацрт измјене дијела Регулационог плана „Ада Дебељаци 5“

Нацртом плана обухваћен је простор који се налази уз Улицу Тешана Подруговића, а односи се на к.ч.бр. 518/3, 518/4, 518/8, 518/9, 518/14 и дио к.ч.број 518/5 К.О. Пресначе (н.п.), површине  0,23 ха и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа „Урбис центар“ Бања Лука – Булевар Степе Степановића бр. 101а, у просторијама Градске управе Града Бања Лука и у просторијама Мјесне заједнице Дебељаци, сваким радним даном 8.00 до 16.00 часова

 

За вријеме трајања јавног увида, све до 18. маја 2018. године, свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на нацрте, и то уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће нацрти бити изложени, или их доставити у форми дописа Градској управи Града Бања лука – Одјељењу за просторно уређење. Нацрти планова су објављени и на овој интернет страници.