Оглас о додјели локација за годишњу продају у Улици Бана Милосављевића

Градска управа расписала је данас јавни оглас о додјели локација за привремено заузимање јавне површине за годишњу продају у  Улици Бана Милосављевића, према критеријуму највишег износа.

Предмет додјеле је десет локација, намијењених за продају књига, сувенира, кокица и кукуруза.

Право учешћа на огласу имају физичка лица са мјестом пребивалишта у Бањој Луци.

Локације се додјељују  на период од 120 дана, почев од 19. јула ове године, уз могућност продужења по захтјеву странке, а најдаље до 18. јула 2021. године.

Једно лице може да поднесе пријаву  само за једну локацију, у противном се пријава неће бити разматрана.

Образац за подношење пријаве се преузима у Градској управи, канцеларија број 605/анекс IV у времену од 08-10 и од 12-15 часова.

Понуде се предају лично, уз предочену личну карту, у канцеларија број 14 у Градској управи.

Оглас је отворен до 8. јула, а можете га погледати овдје.