Оглас за покушај споразумног рјешавања стицања права власништва на непокретностима у Обилићеву 1

Градска управа расписала је  јавни оглас за покушај споразумног рјешавања стицања права власништва на непокретностима за које је утврђен општи интерес Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-764/20 од 06.03.2020. године

Ради се о парцелама на подручју МЗ Обилићево 1, за које је утврђен општи интерес од стране Владе Републике Српске.Град Бања Лука намјерава поднијети захтјев за експропријацију некретнина на поменутом локалитету, а којим парцелама је тачно ријеч, можете прочитати у јавном огласу овдје.

Град Бања Лука позива све власнике односно кориснике некретнина, као и сва друга заингтересована лица која полажу одређена права да 15. и 16. јуна 2020. године, у времену од 9. до 13.00 часова, дођу у Градску управу (канцеларија број 125, први спрат) ради давања изјашњења на понуду Града Бање Луке.

Уколико власници некретнина у наведено вријеме не дођу у Градску управу сматраће се да нису заинтересовани за споразумно рјешавање стицања права власништва, те ће се експропријација обавити у редовном поступку пред Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове.