Новине у систему јавног паркирања

Градска управа Бања Лука понудиће могућност да, поред градских служби, услугу јавних паркинга организују и приватне компаније.

Ова новина предложена је Одлуком о јавним паркиралиштима и гаражама на територији града Бање Луке, а коју ће разматрати одборници на сједници 10. априла.

Како је прецизирано, нова одлука о јавним паркиралиштима и гаражама даје могућност да правна лица обављају наплату паркирања на паркиралиштима и гаражама која нису јавне површине, с тим да је неопходно да паркиралишта и гаража у потпуности испуњавају одредбе Закона о уређењу простора и грађењу, те да су регистровани за обављање ове дјелатности.

Они коју испуњавају услове, према предложеној одлуци, мораће се иницијативом обратити граду, а одлуку о наплати паркирања на приватним паркиралиштима доноси Скупштина града.

Правна лица којима се одобри наплата паркирања, плаћаће Граду накнаду за уступљено право обављања комуналних послова ове врсте. Висина накнаде ће зависити од тарифе зоне којој припада паркиралиште односно гаража. Тако ће накнада за паркиралиште односно гаражу у нултој зони износити 0,40 КМ по једном паркинг мјесту дневно, у првој зони 0,30 КМ и у другој зони 0,20 КМ по паркинг мјесту на дневном нивоу.

Такође, они који посједују паркиралиште или гаражу, моћи ће Граду понудити да на њиховим паркиралиштима (гаражама) обавља наплату, те ће за то оставарити одређену накнаду, која ће бити дефинисана условима преузимања. Град ће преузети на управљање приватна паркиралишта уколико оцијени да је исто оправдано, односно уколико ће управљање довести до побољшања саобраћајне услуге.

Градоначелник Игор Радојичић изјавио је да се ова новина уводи у праксу с циљем повећања броја паркинг мјеста.

– С обзиром на то да је у саобраћају изузетно велики број моторних возила и велико оптерећење, одлучили смо да понудимо могућност да се на локацијама у приватном власништву, а које су регулационим планом предвиђене за паркинг, може ући у партнерство с градом. Постоји могућност држања паркинга уз одређену накнаду или да лице чије је земљиште уступи могућност за организовање јавног паркиралишта, опет уз одређену накнаду – казао је Радојичић.

 Фото архива

Фото архива