Нове саднице на мјесту обољелих стабала

У градским дрворедима, у којим је ових дана уклоњено обољело дрвеће, почела је садња нових стабала. Умјесто обољелог дрвећа, које је представљало велику опасност по пролазнике, саде се стабла платана, просјечне старости од 13 до 15 година.

У оквиру ових радова, уклоњени су стари пањеви, проширене садне јаме и уграђен систем за залијевање.

Ова акција проводи се у дрворедима уз Улице Младена Стојановића, Краља Петра I Карађорђевића и Јована Дучића, а биће засађено укупно 16 младих стабала.

Активности се обављају на основу налаза Студије здравственог стања дрвореда, којом је препоручено уклањање или орезивање значајног броја стабала у градским дрворедима.