Нове процедуре за искључење са система даљинског гријања

Градска управа припремила је измјену одлуке о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије, којом се уводе јасне и прецизне процедуре у случају искључења за система даљинског гријања.

Према приједлогу одлуке, која ће наћи на идућој сједници Скупштине града, кориснику услуге се може, на његов захтјев, одобрити искључење са централног топлификационог система, ако техничке карактеристике система то дозвољавају. Предложеном измјеном одлуке прецизирају се односи између даваоца и корисника услуга, а са циљем да се што брже одговори на захтјев корисника.

 

Уколико техничке карактеристике не омогућавају потпуно искључење корисника због проласка цијеви за друге станаре, кориснику ће бити омогућено искључење, уз претходну сагласност свих станара заједнице етажних власника, односно власника објекта, на начин да прихвати један од три понуђена модалитета.

– Прва могућност је да се на основу стручног мишљења о испуњености услова за искључење са топлификационог система, по испостављеном рачуну плати цијена гријања на бази рада од 24 часа дневно за испоручену топлотну енергију путем водова који пролази кроз простор корисника, а снабдијевају друге кориснике. У овом случају стручно мишљење даје овлашћено лице, а то мишљење садржи параметре из којих је видљиво колико топлотне енергије простору корисника дају постојећи водови – објашњава начелник Одјељења за комуналне послове Петар Билчар.

Он додаје да други модалитет подразумијева да корисник, о свом трошку, изврши изолацију водова који пролазе кроз његов простор и то неким од изолационих материјала, о чему ће бити сачињен записник и кориснику се даље неће испоручивати рачун за топлотну енергију.

– Трећи модалитет оставља могућност да се са испоручиоцем топлотне енергије закључи уговор којим ће се обавезати да за испоручену топлотну енергију плаћа 30 одсто од пуне цијене гријања, при чему се неће вршити изолација водова који пролазе кроз простор корисника. Важно је напоменути да непотпуно искључивање по свим модалитетима подразумијева уклањање гријних тијела – радијатора из простора корисника – рекао је Билчар.

 

 Фото: архива

Фото: архива