Nacrti na javnom uvidu

Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava javnost da su od danas, 30. aprila pa do 30. maja, na javnom uvidu sljedeći planski dokumenti:

Nacrt o izradi izmjene dijela Regulacionog plana za prostor Regionalnog centra

Nacrtom plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi u ulici Dragana Bubića, a odnosi se na zemljište označeno kao k.č.br. 1915/1 i dio 1913/3 k.o. Budžak (n.p.), u površini od 821 m2, i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća „ROUTING“ d.o.o. Banjaluka, Ulica Prvog krajiškog korpusa broj 16, prostorijama Gradske uprave Grada Banjaluka, prostorijama Mjesne zajednice Rosulje, svakog radnog dana, od 08:00 do 16:00 časova.

Nacrt o izradi izmjene dijela Regulacionog plana „Priječani“

Nacrtom plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi između rijeke Vrbas i Hilandarske ulice (glavna saobraćajnica kroz naselje Priječani ), a odnosi se na zemljište označeno kao k.č.broj 946/1, 946/2, 947/1, 947/2, 948 i 949 k.o. Priječani (n.p) u povrini od 0,66 hektara i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ d.o.o. Banjaluka, Ulica Cerska broj 2, prostorijama Gradske uprave Grada Banjaluka, prostorijama Mjesne zajednice Priječani, svakog radnog dana, od 08:00 do 16:00 časova.

Nacrt o izradi izmjene dijela Regulacionog plana za prostor „Novakovići-Vujinovići“ sekcija A, B, C

Nacrtom plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi uz potok Vujinovići, a odnosi se na k.č. broj 620 i 622/2 k.o Vujinovići ( n.p.) u površini od 0,31 hektar i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ d.o.o. Banjaluka, Ulica Cerska broj 2, prostorijama Gradske uprave, prostorijama Mjesne zajednice Zalužani, svakog radnog dana, od 08:00 do 16:00 časova..

Nacrti planova objavljeni su i na ovoj internet stranici.

Za vrijeme trajanja javnog uvida, sve do 30. maja, svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrte, upisom u svesku koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će nacrti biti izložen ili dostaviti u formi dopisa Gradskoj upravi – Odjeljenju za prostorno uređenje .