Нацрти на јавном увиду

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да су од данас, 30. априла па до 30. маја, на јавном увиду сљедећи плански документи:

Нацрт о изради измјене дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра

Нацртом плана обухваћен је простор који се налази у улици Драгана Бубића, а односи се на земљиште означено као к.ч.бр. 1915/1 и дио 1913/3 к.о. Буџак (н.п.), у површини од 821 м2, и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа „РОУТИНГ“ д.о.о. Бањалука, Улица Првог крајишког корпуса број 16, просторијама Градске управе Града Бањалука, просторијама Мјесне заједнице Росуље, сваког радног дана, од 08:00 до 16:00 часова.

Нацрт о изради измјене дијела Регулационог плана „Пријечани“

Нацртом плана обухваћен је простор који се налази између ријеке Врбас и Хиландарске улице (главна саобраћајница кроз насеље Пријечани ), а односи се на земљиште означено као к.ч.број 946/1, 946/2, 947/1, 947/2, 948 и 949 к.о. Пријечани (н.п) у поврини од 0,66 хектара и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа Центар за пројектовање и консалтинг „ЦПК“ д.о.о. Бањалука, Улица Церска број 2, просторијама Градске управе Града Бањалука, просторијама Мјесне заједнице Пријечани, сваког радног дана, од 08:00 до 16:00 часова.

Нацрт о изради измјене дијела Регулационог плана за простор „Новаковићи-Вујиновићи“ секција А, Б, Ц

Нацртом плана обухваћен је простор који се налази уз поток Вујиновићи, а односи се на к.ч. број 620 и 622/2 к.о Вујиновићи ( н.п.) у површини од 0,31 хектар и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа Центар за пројектовање и консалтинг „ЦПК“ д.о.о. Бањалука, Улица Церска број 2, просторијама Градске управе, просторијама Мјесне заједнице Залужани, сваког радног дана, од 08:00 до 16:00 часова..

Нацрти планова објављени су и на овој интернет страници.

За вријеме трајања јавног увида, све до 30. маја, свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на нацрте, уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће нацрти бити изложен или доставити у форми дописа Градској управи – Одјељењу за просторно уређење .