Naredbe i zaključci Štaba za vanredne situacije grada Banje Luke

Štab za vanredne situacije grada Banje Luke, donio je više naredbi i zaključaka sa ciljem zaštite stanovništva od korona virusa.

U nastavku pogledajte sve do sada donesene naredbe i zaključke. Dokumenti su objavljeni po hronološkom redu.

 

Naredba o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata na području Grada Banja Luka

od 12.03.2020.

Pogledaj

Zaključak o radu Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje

od 12.03.2020.

Pogledaj

Naredba o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih , uslužnih i drugih objekata i službi na području Grada Banja Luka

od 15.03.2020.

Pogledaj

Zaključak o radu JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i privatnih predškolskih ustanova

od 17.03.2020.

Pogledaj

Naredba o izvršenju dezinfekcije svih javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza na području Grada Banja Luka

od 18.03.2020.

Pogledaj

Naraedba o produženju trajanja Naredbe o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih , uslužnih i drugih objekata i službi

od 20.03.2020.

Pogledaj

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih , uslužnih i drugih objekata i službi

22.03.2020.

Pogledaj

Naredba o uspostavljanju karantina na Rakovačkim barama

od 25.03.2020.

Pogledaj

Naredba o obustavi vršenja javnog prevoza

26.03.2020.

Pogledaj

Naredba o organizovanju i sprovođenju mjera karantina na području Grada Banja Luka

od 26.03.2020.

Pogledaj

Zaključak o formiranju Tima za upravljanje karantinom na Rakovačkim barama

od 26.03.2020.

Pogledaj

Naredba o organizovanju ishrane u objektima gdje se sprovodi mjera karantina

od 27.03.2020.

Pogledaj

Naredba o formiranju Tima za organizovanje i sprovođenje mjera karantina

od 27.03.2020.

Pogledaj

Naredba o produženju trajanja Naredbe o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih , uslužnih i drugih objekata i službi

29.03.2020.

Pogledaj

Naredba o produženju trajanja Naredbe o uspostavljanju kampa - karantina

od 30.03.2020.

Pogledaj

Naredba o organizovanju i sprovođenju mjera karantina

od 01.04.2020.

Pogledaj

Naredba o zabrani okupljanja na javnim mjestima

od 01.04.2020.

Pogledaj

Naredba o ograničenju i zabrani kretanja na podrčju Grada Banja Luka ispod navršenih 65 godina života

od 01.04.2020.

Pogledaj

Naredba o dopuni Naredbe o formiranju Tima za organizovanje i sprovođenje mjera karantina

od 02.04.2020.

Pogledaj

Zaključak o izmjeni Zaključka o formiranju Tima za upravljanje karantinom na Rakovačkim barama

od 02.04.2020.

Pogledaj

Naredba o izmjeni dopuni Naredbe o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih , uslužnih i drugih objekata i službi

06.04.2020.

Pogledaj

Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Grada Banja Luka ispod navršenih 65 godina života

od 06.04.2020.

Pogledaj

Naredba o organizovanju besplatnog ugovorenog prevoza za zdravstvene radnike i pripadnike MUP-a RS

od 06.04.2020.

Pogledaj

Naredba o formiranju Tima za organizovanje i sprovođenje mjera karantina

od 06.04.2020. (prva strana)

Pogledaj

Naredba o formiranju Tima za organizovanje i sprovođenje mjera karantina

(druga strana)

Pogledaj

Naredba o prestanku ograničenja i zabrane kretanja lica na teritoriji Grada Banja Luka ispod navršenih 65 godina života na dan 17.04.2020. godine

od 16.04.2020.

Pogledaj

Naredba o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata na teritoriji Grada Banja Luka na dane 1, 2. i 3. maj 2020. godine

od 30.04.2020.

Pogledaj

Naredba o početku funkcionisanja javnog prevoza u redukovanom režimu

od 08.05.2020.

Pogledaj

Zaključak o radu JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka i privatnih predškolskih ustanova grada Banje Luke

od 08.05.2020. (prva strana)

Pogledaj

Zaključak o radu JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka i privatnih predškolskih ustanova grada Banje Luke

(druga strana)

Pogledaj

Naredba o stavljanju van snage Naredbe o organizovanju i sprovođenju mjera karantina

od 12.05.2020.

Pogledaj

Naredba o stavljanju van snage Naredbe o uspostavljanju kampa - karantina (šatorskog tipa) na lokaciji Rakovačke bare

od 12.05.2020.

Pogledaj