Mjerenje kvaliteta vazduha za 12. februar

Izvještaji o rezultatima kontinuiranog mjerenja aerozagađenosti, koje za Grad obavlja Institut za građevinarstvo „IG“, svakodnevno se objavljuju na ovom sajtu u Rubrici: Građani/Životna sredina.U skladu sa metodologijom mjerenja, rezultati za PM10 (lebdeće čestice) objavljuju se svakih sedam dana (utorkom).

Ovdje pogledajte najnovije izvještaje, uključujući i izvještaj za koncentraciju PM10:

– za 12. februar 2020. godine…

– za period od 31. januara do 7. februara 2020. godine (rezultati mjerenja koncentracije lebdećih čestica).