Милион KM за подстицаје у функцији запошљавања: Пријаве за додјелу средстава

Град Бања Лука објавио је данас јавни позив за додјелу подстицајних средстава у функцији запошљавања за 2018. годину, за шта је на располагању укупно 1.020.000 КМ. Рок за подношење пријава је 13. јул ове године.

Средстава су намијењена за унапређење пословања привредних друштава и самосталних предузетника са подручја града, за самозапошљавање у производним, занатским, трговинским и услужним дјелатностима и по први пут за оспособљавање средњих стручних школа за обављање ученичке праксе.

Од укупног износа подстицајних средстава, за суфинансирање дијела трошкова набавке основних средстава у циљу технолошког развоја малих и средњих предузећа планирано је 520.000 КМ, за субвенције за преквалификацију радника у циљу обезбјеђења дефицитарних занимања и осигурања адекватне радне снаге која је неопходна за раст конкурентности предузећа и подстицање нових запошљавања 100.000, за суфинансирање набавке опреме за кабинете за практичну наставу средњих стручних школа 100.000 КМ и за субвенције за самозапошљавање намијењено је 300.000 КМ.

Пријавити се могу привредна друштва и самостални предузетници, пословне јединице привредних друштава и издвојене пословне јединице самосталних предузетника регистроване на подручју града, који обављају производну или услужну дјелатност, незапослена лица, пријављена на евиденцији ЈУ Завода за запошљавање РС, Филијала Бања Лука – Биро Бања Лука и средње стручне школе, а који испуњавају одређене услове.

Додатне информације у вези са позивом, могу се добити у Одјељењу за привреду на број телефона: 051/244-444 локал 837 или на e-mail: privreda@banjaluka.rs.ba.

Јавни позив и потребну документацију погледајте овдје.