Именован представник Града у Скупштини акционара „Водовода“

Градоначелник Бање Луке Драшко Станивуковић донио је данас Рјешење о именовању овлаштеног представника Града Бања Лука у Скупштини акционара привредног друштва „Водовод“ а.д. Бања Лука.

Овим дописом се разрјешава дужности Петар Билчар, као овлаштени представник  у Скупштини акционара привредног друштва „Водовод“ а.д. Бања Лука, те се на то мјесто именује Владимир Грујић, дипломирани инжењер машинства, запослен у Градској управи, да заступа капитал Града  у Скупштини акционара привредног друштва „Водовод“ а.д. Бања Лука.

Наведено рјешење ступа на снагу са даном доношења, односно 31.12.2020. године и траје до опозива овлаштене особе.