За борачке организације: Расписан конкурс за утврђивање статуса од интереса за Град

Јавни конкурс за утврђивањe статуса удружења од интереса за Град Бању Луку из области борачко-инвалидске заштите објављен је данас и остаје отворен у наредних 30 дана.

Удружење из области борачко-инвалидске заштите може стећи статус удружења од интереса за Град, ако је регистровано и дјелује на подручју Бање Луке, ако је у свом дјеловању остварило значајне резултате у области побољшања материјалног и социјалног положаја учесника ослободилачких ратова, у афирмацији и очувању тековина ослободилачких ратова, као и у обиљежавању значајних догађаја и датума из ослободилачких ратова.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом потребно је доставити Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту, путем пријемне канцеларије (канцеларија број 16) Градске управе Града Бања Лука, или поштом препоручено на адресу: Град Бања Лука, Градска управа, Одјељење за борачко-инвалидску заштиту, Трг српских владара 1, Бања Лука.

У складу са Одлуком, Комисија за провођење конкурса ће прегледати пријаве и конкурсни материјал, утврдити приједлог удружења којим ће се утврдити предметни статус, а неблаговремене и непотпуне пријаве одбацити.

Конкурс, у којем су наведени и критеријуми, преузмите овдје.