Друго обавјештење: Три регулациона плана на јавном увиду

Одјељење за просторно уређење обавјештава јавност да су, у времену од 10. марта до 10. априла 2020. године, на јавном увиду сљедећи регулациони планови:

  • Нацрт измјене дијела Регулационог плана стамбеног насеља Дракулић

Нацртом плана обухваћен је простор на два локалитета укупне површине од 3,36 ха, и то: локалитет „А“ (простор уз Мајевичку улицу, површини од 1,55 ха) и локалитет „Б“ (простор уз улицу Млађе Ђусића, површине 1,81 ха), а односи се на подручје које је обухваћено Регулационим планом стамбеног насеља Дракулић и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа, Центар за пројектовање и консалтинг „ЦПК“ Бања Лука – Булевар Десанке Максимовић број 2, у просторијама Градске управе и у просторијама мјесних заједница Петрићевац и Росуље, сваким радним даном од 8.00 до 16.00 часова.

  • Нацрт измјене дијела Регулационог плана „Југ 1“

 Нацртом плана обухваћен је простор који је био обухваћен Регулационим планом „Југ 1“, а налази се на углу Булевара војводе Степе Степановића и Улице Мајке Југовића и обухвата земљиште означено као к.ч. 558/1, 559/1, 559/2, 560, 561, 562/1, 562/2, 563/1, 563/2, 564/1, 564/2, 520/2, 520/6 и 520/3, све к.о. Бања Лука 5 (н.п.), укупне површине 0,32 ха и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа, „Урбис центар“ Бања Лука – Булевар војводе Степе Степановића број 101а, у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Обилићево 1, сваким радним даном од 8.00 до 16.00 часова.

  • Нацрт измјене дијела Регулационог плана Пословне зоне Рамићи

 Нацртом плана обухваћен је простор унутар Пословне зоне Рамићи Бања Лука, који је обухваћен Регулационим планом Пословне зоне Рамићи, а односи се на земљиште укупне површине од 2,54 ха и биће изложен на јавни увид у просторијама предузећа, „Геопут“ Бања Лука – Улица краља Николе број 13, у просторијама Градске управе и у просторијама Мјесне заједнице Драгочај, сваким радним даном од 8.00 до 16.00 часова.

Нацрти наведених планова објављени су и на овој интернет страници. За вријеме трајања јавног увида, све до 10. априла 2020. године, свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на нацрте, уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће нацрти бити изложени или их доставити, у форми дописа, Градској управи Града Бање Луке – Одјељењу за просторно уређење.