Доставите приједлоге и сугестије на РП „Југ 1“

Одјљење за просторно уређење обавјештава јавност да је на сједници Скупштине града Бање Луке, која је одржана 13. марта 2019. године, донесена Одлука о измјени дијела Регулациoног плана „Југ 1“

Измјеном плана ће бити обухваћен простор на углу Булевара војводе Степе Степановића и Улице Мајке Југовића, а односи се на земљиште означено као к.ч. број 558/1, 559/1, 559/2, 560, 561, 562/1, 562/2, 563/1, 563/2, 564/1, 564/2, 520/2, 520/6 и 520/3 к.о. Бања Лука 5 ( н.п.), у укупној површини од 0,32 ха и графички је приказан на карти која ће бити изложена у просторијама Градске управе и у просторијама МЗ Обилићево 1. Обухват плана објављен је и на овој интернет страници.

Надлежно одјељење позива сва заинтересована лица, власнике некретнина, кориснике простора и учеснике у његовој изградњи и уређивању да доставе своје приједлоге и сугестије на одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву.

Приједлози и сугестије могу се доставити Градској управи – Одјељењу за просторно уређење, у форми дописа, до 12. априла 2019. године.