Donesene važne odluke u vezi sa gradskim grijanjem

Skupština grada Banja Luka usvojila je, na 19. sjednici, koja je održana 31. januara, set odluka o rješavanju pitanja grijanja u Banjoj Luci. Usvojena je odluka o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, potom odluka o tarifnom sistemu, te odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti. Komentarišući ove odluke, gradonačelnik Igor Radojičić je naglasio da se ovim rješava decenijski problem grijanja u našem gradu.

On je naglasio da će građani dobiti kvalitetno grijanje, po prihvatljivoj cijeni.

– Današnja sjednica je finale posla koji radimo nešto manje od godinu dana i u rekordnom roku uspijevamo riješiti problem gradskog grijanja. U januaru prošle godine smo raspravljali o konceptu projekta, u maju smo donijeli odluku, u junu počeli gradnju, a sada smo donijeli odluku da preduzeće „Eko toplane Banja Luka“ preuzima grijanje grada – rekao je Radojičić.

On je podsjetio da se prethodnih godina, svake sezone, postavljalo pitanje da li će grad uopšte imati grijanje, te da je svaka sezona nosila dodatnih 10 do 20 miliona KM čistog minusa koji će se morati otplaćivati u nizu narednih godina.

Govoreći o obračunu, gradonačelnik je istakao da se u današnjim odlukama jedina promjena odnosi na uvođenje fiksnog dijela računa kod onih građana koji imaju ugrađene kalorimetre.

– Građani koji nemaju kalorimetre odnosno oni koji grijanje plaćaju po kvadratnom metru, plaćaće istu cijenu kao i do sada.  Podsjetio bih da uvođenje kalorimetara u Banjoj Luci nije sprovedeno na sistematičan način odnosno na način koji podrazumijeva fiksni i varijabilni dio računa. Takav obračun je prošao provjere Ustavnog suda koji je u nizu lokalnih zajednica ocjenjivao ustavnost pojedinačnih odluka i uspostavio određenu praksu koja kaže da je takav način naplate ustavan i on se nalazi u našoj odluci – obrazložio je Radojičić.

Aktuelna tema danas bila je i određivanje cijene grijanja. Gradonačelnik Radojičić je kazao da Zakon o komunalnim djelatnostima propisuje da odluke o cijenama komunalnih usluga pa tako i toplotne energije određuje lokalna zajednica.

– Recimo, Grad daje saglasnost na cijenu gradskog prevoza iako je prevoz odavno privatizovan. Odbornici su danas odlučivali o cijenama jer su pred sobom imali tarifni sistem. Tako je danas i tako će biti ubuduće – rekao je Radojičić.

Instalisana snaga nove toplane je usklađena sa godišnjom potrošnjom. Kada se godišnja potrošnja u megavat satima podijeli na mjesece i sate, dobija se da je u špicu grijne sezone potrebna snaga od oko 50 megavata.

– Stara toplana je nekada projektavana u skladu sa potrebama industrije u Banjoj Luci na nekih 250 megavata, ali ona nikada nije bila u upotrebi punim kapacitetom. Dakle, mi sa postojećim kapacitetima u koje ubrajamo i rejonske toplane na Starčevici i Kočićevom vijencu, možemo podmiriti grijanje grada. Svaki novi objekat koji se nalazi u obuhvatu vrelovoda može da se priključi na grijanje kao i do sada – naglasio je Radojičić.

On je naveo da postoji mogućnost isključivanja sa toplovodne mreže.

– Kada je riječ o individualnim objektima stvar je jednostavnija jer je potreban dogovor vlasnika i preduzeća koje isporučuje toplotnu energiju. Kod objekata kolektivnog stanovanja, za iskuljčenje sa toplovodne mreže mora se pribaviti saglasnost svih članova ZEV kao i kod svih drugih aktivnosti koje se tiču onoga što je zajedničko vlasništvo stanara – objasnio je Radojičić i dodao da će preduzeće „Eko toplane Banja Luka“ svim korisnicima ponuditi iste ugovore kojima se zaključuju uslovi isporuke, a tim ugovorima se propisuju i uslovi priključenja na mrežu kao i odjavljivanje sa mreže.

Gradonačelnik se osvrnuo i na toplovodnu mrežu i potvrdio da su, prema biznis planu, „Eko toplane Banja Luka“ dužne investirati u toplovodnu mrežu.

– Toplovodna mreža nije predmet nove toplane već je javno dobro i tako će i ostati. Izvršeno je snimanje kompletne mreže, a sljedeća stepenica će biti potpuna automatizacija procesa i upravaljanje grijanjem će se vršiti iz kontrolne sobe koja se nalazi u novoj toplani. Zatim slijede modernizacija i popravljanje mreže koja je na nekim lokacijama u veoma lošem stanju – rekao je Radojičić.

Gradonačelnik je dodao da u planu uopšte nije nabavka mazuta, jer nova toplana kao energent koristi drvo.

– Kotlovi na mazut ne bi trebalo da se koriste osim u ovom trnanzicionom periodu, a ostaje kao mogućnost, u slučaju havarije ili nečag sličnog, da se mogu upaliti i koristiti – zaključio je Radojičić.

Na današnjem zasjedanju usvojeni su i nacrt Statuta Grada Banja Luka, te odluka o izmjeni odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu.

Nastavak 19. sjednice gradskog parlamenta zakazan je za 7. februar u 9.00 časov