Vjerska pitanja i nacionalne manjine

Home / Vjerska pitanja i nacionalne manjine

Grad Banja Luka sarađuje sa sljedećim crkvama i vjerskim zajednicama:

 • Srpska pravoslavna crkva Eparhije Banjalučke;
 • Katolička crkva BiH, Banjalučka Biskupija;
 • Islamska zajednica u BiH, Medžlis Islamske zajednice BL – Muftijstvo banjalučko;
 • Grkokatolička parohija „Hrista Carja“, okuplja pripadnike nacionalne manjine Ukrajinaca u Banjoj Luci;
 • Jevrejska opština Banja Luka.

Na osnovu Evropske okvirne Konvencije o zaštiti prava nacionalnih manjina, donesene u Strazburu 1995. godine i Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina (Službeni glasnik Republike Srpske broj 2/05), Grad je na organizovan način pristupio saradnji sa udruženjima nacionalnih manjina. Krajem 2007. godine, Grad je dobio visoko priznanje Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope u Strazburu – Prvu nagradu za saradnju sa nacionalnim manjinama.
I u narednom periodu posebna pažnja će biti usmjeravana na unapređenje i jačanje saradnje sa udruženjima i savezom nacionalnih manjina, sa akcentom na kulturno povezivanje za zemljama njihovog porijekla.

U gradu Banjoj Luci saradnja sa pripadnicima nacionalnih manjina odvija se putem 12 registrovanih udruženja nacionalnih manjina i jednog Saveza nacionalnih manjina.

 • SAVEZ NACIONALNIH MANJINA REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA, osnovan 2003. godine, krovna je organizacija svih udruženja nacionalnih manjina koja na nivou Republike Srpske okuplja 24 udruženja sa 12 nacionalnih manjina. Savez je smješten u gradskom prostoru u Banjoj Luci, u ul. Cara Lazara br. 22 (Klub nacionalnih manjina). U navedenom prostoru, u skladu sa dogovorenim terminima, svoje aktivnosti obavlja osam gradskih udruženja koja okupljaju pripadnike nacionalnih manjina.

Spisak registrovanih udruženja nacionalnih manjina, koja sarađuju sa Gradom

 • UDRUŽENJE ČEHA GRADA „ČESKA BESEDA“ BANJA LUKA
  Adresa: Ul. Cara Lazara 22
  Telefon/faks: 051/461-068
 • UDRUŽENJE MAĐARA REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA
  Adresa
  : Ul. Cara Lazara 22
  Telefon/faks: 051/461-068
 • KUD „VESELI BRIJEG“ BANJA LUKA
 • KULTURNO-PROSVJETNO UDRUŽENJE UKRAJINACA „TARAS ŠEVČENKO“ BANJA LUKA
  Adresa
  : Aleja Svetog Save broj 1
  Telefon/faks: 051/304-003
 • UDRUŽENJE POLJAKA BANJA LUKA
  Adresa
  : Ul. Cara Lazara 22
  Telefon/faks: 051/461-068
 • DRUŠTVO SLOVENACA REPUBLIKE SRPSKE „TRIGLAV“ BANJA LUKA
  Adresa
  : Ul. Omladinska broj 89
  Telefon/faks: 051/263-155
 • KULTURNO DRUŠTVO MAKEDONACA „VARDAR“ BANJA LUKA
  Adresa: Ul. Cara Lazara 22
  Telefon/faks: 051/461-068
 • UDRUŽENJE ITALIJANA BANJA LUKA
  Adresa
  : Ul. Cara Lazara 22
  Telefon/faks: 051/461-068
 • UDRUŽENJE JEVREJA BANJA LUKA
  Adresa: Ul. Gavre Vučkovića 2; u Jevrejskom kulturnom centru „Arie Livne“
  Telefon/faks: 065/961-611
 • DRUŠTVO PRIJATELJA AUSTRIJANACA U BIH „DABIH“ BANJA LUKA
  Adresa
  : Ul. Jovana Raškovića 26
  Telefon/faks: 065/514-957
  UDRUŽENJE CRNOGORACA I PRIJATELJA CRNE GORE „LOVĆEN“ BANJA LUKA
  Adresa
  : Ul. Cara Lazara 22
  Telefon/faks: 051/461-068
 • UDRUŽENJE GRAĐANA CRNOGORSKOG PORIJEKLA „MARKO MILJANOV“
  Adresa: Maksima Gorkog 13b