Вода стиже и у Јагаре и околне засеоке

Реализација још једног великог пројекта из области водоснабдијевања требало би ускоро да започне. Ради се о изградњи водоводног система Јагаре, чиме ће бити ријешен вишедеценијски проблем недостатка воде виших дијелова овог насеља.

За овај пројекат, чија ће реализација омогућити стабилно водоснабдијевање мјештанима више засеока са тог подручја, планирано је око 650.000 КМ.

Како су навели из Одјељења за комуналне послове, предвиђена је изградња примарног дијела водоводног система у Јагарама, што подразумијева два резервоара, двије пумпне станице, те доводне и потисне цјевоводе.

По изградњи примарне мреже, створиће се услови за изградњу појединачних кракова секундарне мреже.

-С обзиром на то да на Јагаре немају изворишта значајнијег капацитета потребно је изградити водовод који би преузимао одређену количину воде са градског водовода у Карановцу. Вода би се даље дизала пумпама до одређених кота (два резервоара) са којих би се снабдијевали засеоци: Долови – Кајкути, Јагаре – Врањеши, Малетићи, Крчмари, Додици, Пеуље, Бановићи, Шкорићи и Томићи – појаснили су из одјељења.

Иначе, ове године на ширем подручју града интензивирани су радови на изградњи водовода. До краја године, на укупно 19 водовода биће окончани или радови у различитим фазама реализације.

Од већих пројеката из области водоснабдијевања који су у току, издвајамо градњу резервоара четврте висинске зоне у Чесми-Крчмарице, предвиђене запремине 500 метара кубних.

Такође, у току су радови на изградњи кракова подсистема “Звијезда” у оквиру регионалног система „Црно врело“.

Према подацима ресорног одјељења, само у протекле двије године изграђена је водоводна мрежа укупне дужине 23,7 километара.