SMALLSCALE+PARK

Home / SMALLSCALE+PARK
SMALLSCALE+PARK

// OPIS PROJEKTA
Navedeni projekat predstavlja prvu fazu realizacije prostorne strukture na zelenom platou ispred Univerzitetskog kampusa, gdje se u drugoj fazi sledeće godine, u sklopu projekta Malih intervencija u prostoru, uz udruženo djelovanje Grada i Univerziteta, planira formiranje Univerzitetskog parka i oživljavanje obala rijeke Vrbas.  Projekat „small scale 2“ strukture je zamišljen i iniciran od strane Istraživačkog centra za prostor, a realizuje se u okviru projekta Male intervencije u prostoru, kao jedan od projekata kandidovan od strane nevladinog sektora.

Mala struktura, koja treba da inicira boravak studenta i građana na trenutno napuštenom mjestu, izvodi se po principu urbane akupunkture. Odabrana intervencija aktivira šire prostorno okruženje i generiše nove aktivnosti i stimuliše studente nanove pravce kretanja i boravka u otvorenom prostoru. Projekat kao izazov postavlja stvarni prostorni eksperiment koji inicira uklapanje u kontekst, zadovoljava potrebe različitih vrsta korisnika, generiše nove sadržaje i aktivnosti i podstiče dalji razvoja kako predmetnog područja tako i niza drugih malih dostignuća u nekim drugim prostorima.

Projekat„small scale 2“ nastao je 2018. godinekao rezultat međunarodne radionice studenata Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakultetaUniverziteta u Banjoj Luci,Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Norveškoguniverziteta za nauku i tehnologiju. Projekat se implementira kroz združenu studentsku radionicu dva arhitektonska fakulteta i to Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Sarajevu. Planirana intervencija je privremenog karaktera i predstavljala dio parternog uređenja posmatranog lokaliteta.

Mentori međunarodne radionice su: dr Igor Kuvač, Radovan Vukomanović, Slobodan Peulić, dr Isidora Karan, Una Umićević (Istraživački centar za prostor i Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci), dr Mladen Burazor, Emina Alić, (Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu), dr Markus Švaji i drElen Aga Kildal (Norveški univerzitet za nauku i tehnologiju).

// PROCIJENJENA VRIJEDNOST
15000 KM

// REALIZACIJA
Studentska radionica 22. do 28. septembar 2019. godine

Projekat ralizuju: Tim projekta Male intervencije u prostoru, „Small scale“ tim Istraživačkog centra za prostor, Grad Banja Luka, studenti Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i studenti Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Još projekata