Priznanje EBRD-a

Home / Priznanje EBRD-a
Priznanje EBRD-a

Grad Banja Luka osvojio je bronzanu medalju Evropske banke za obnovu i razvoj za izgradnju nove toplane na bio masu, kao jedan od najboljih projekata koja je ova međunarodna finansijska institucija finansirala tokom 2017. godine.

Ovo, prestižno priznanje za koje su kandidovani brojni projekti koje je EBRD finansirala širom svijeta, osvojeno je na 27. godišnjem samitu EBRD-a, održanom 9. i 10. maja 2018. godine u Jordanu. Priznanje je osvojeno u kategoriji projekata, vezanih za održivu energiju.

Priznanje se odnosi na projekat izgradnje i obnove sistema daljinskog grijanja u Banjoj Luci. Poslije decenijskih problema sa snabdijevanjem grada toplotnom energijom, u februaru 2018. godine puštena je u rad Eko toplana, nova gradska toplana na bio masu, obnovljivi i ekološki znatno prihvaljiviji energent u odnosu na stara postrojenja na mazut.

Toplana je izgrađena kao zajedničko ulaganje Grada Banje Luke i kompanije IEE, s tim da je gradski udio u vlasništvu finansiran kreditom EBRD-a.