Повољно пословно окружење

Home / Повољно пословно окружење

Повољно пословно окружење

Повољно пословно окружење

Град Бања Лука од 2015. године има међународни сертификат о повољном пословном окружењу (BFC SEE). Програм сертификације повољног пословног окружења је јединствен регионални програм за унапређење конкурентости локалних самоуправа, који се проводи у Републици Србији, Хрватској, Македонији и Босни и Херцеговини. Овај програм намијењен је градовима и општинама, који имају одговорајуће капацитете, стратешки су опредјељене да унаприједе привредни амбијент, привуку инвестиције и подстакну развој локалне економије. Сертификација  градова и општина подразумијева испуњавање, веома захтјевних, 12 критеријума и више од 80 подкритеријума за унапређење квалитета услуга и информација које јединице локалне самоуправе пружају привредницима и страним инвеститорима. Испуњавање ових захтјева је још један од изазова са којима се јединице локалне самоуправе сусрећу на пољу унапређења рада и повећања конкурентности. Град Бања Лука је остварио укупну оцјену у износу од 92,5 одсто од укупно 100, те испунио 12 веома захтјевних критеријума и више од 80 подкритеријума за унапређење квалитета услуга и информација које јединице локалне самоуправе пружају привредницима и страним инвеститорима.

Критеријуми повољног пословног окружења у  BFC SEE

Квалитет локалног пословног окружења оцјењује се на основу 80 подкритеријума сертификације који су груписани у 12 критеријума:

 • Стратешки приступ локалном економском развој
 • Организациони капацитет за пружање подршке привреди (Канцеларија за ЛЕР)
 • Укљученост привреде у рад локални управе (привредни савјет)
 • Ефикасан систем за издавање грађевинских дозвола
 • Доступност информација и база података релевантних за пословање
 • Примјена маркетинга у циљу промоције инвестиција
 • Кредитна способности и финансијска стабилност
 • Промоција запошљавања и развоја људских ресурса
 • Подстицање приватно-јавних партнерстава
 • Адекватна инфраструктура и поуздане комуналне услуге
 • Транспарентна и стимулативна политика локалних такси, пореза и подстицаја
 • Примјена информационих технологија.

Предности програма BFC SEE

BFC SEE печат квалитета у кратком року постао је широко признат показатељ ефикасне локалне администрације и повољне инвестиционе климе у југоисточној Европи. Програм обезбјеђује стабилно и унапријед познато пословно окружење које пружа гаранцију инвеститорима да ће све сертификовани градови/општине привреди пружити исти ниво услуга.
Овај програм покренуо је NALED (Национална алијанса за локални економски развој) из Републике Србије у сарадњи са USAID-om (Америчка агенција за међународни развој) 2007. године.

Leave a Reply