Источни транзит

Home / Источни транзит
Источни транзит

Дугогодишњи проблем незавршеног дијела Источног транзита који спаја два највећа насеља –  Старчевицу и Обилићево ријешен је, јер је окончана његова изградња.

Новоизграђену дионицу Источног транзита, 14. јуна 2018. године су званично пустили у функцију градоначелник Игор Радојичић, премијерка Републике Српске Жељка Цвијановић и директор предузећа „Путеви РС“ Ненад Нешић.

Инвеститор овог пројекта, вриједног око 805.000 КМ, су „Путеви РС“ и Град Бања Лука. На спајање Источног транзита чекало се дуже од 30 година, што се приписује недостатку новца за реализацију пројекта, али, прије свега, неријешеним имовинско-правним односима на овој дионици.

У Одјељењу за саобраћај и путеве истичу да је сваке године присутан тренд пораста броја регистрованих возила, а попречни профили значајних градских саобраћајница нису у потпуности изведени у складу са планским рјешењима из спроведбених докумената просторног уређења града. Као прави примјер овога управо наводе Источни транзит односно наставак Булевара Десанке Максимовић ка Крфској улици и даље према стадиону ФК „Напријед“. Источни транзит представља најважнију градску саобраћајницу у источном и јужном дијелу града. Због неизграђености свих дионица, он није преузео улогу која му припада у градској мрежи саобраћајница, а то је опслуживање и растерећење централног градског подручја.

Град је са представницима ЈП „Путеви РС“ одржао низ састанака који су резултирали потписивањем Споразума  о регулисању међусобних односа и координираном дјеловању у циљу спајања недовршеног дијела, од Улице Мајке Југовића до Улице Стевана Булајића. Споразум је предвидио да ЈП „Путеви РС“ финансирају фазу нискоградње и саобраћајне сигнализације, а Градска управа хидротехничку и електро фазу. Град је урадио пројектно-техничку документацију, добио све неопходне сагласности, ријешио имовинско-правне послове и добио грађевинску дозволу. „Путеви РС“ су спровели тендерску процедуру и изабрали извођача радова.

Предметна траса дионице Источног транзита је дужине око 440 метара, са двије коловозне траке појединачне ширине 3,5 метра за сваки смјер вожње односно укупне ширине 14 метара. Пројектом су предвиђене обостране бициклистичке стазе ширине  два метра и 25 центиметара, као и обостране пјешачке стазе ширине два метра, те обострани заштитни зелени појас ширине три метра.

Као стратешки циљ, планира се даља изградња источног транзита до стадиона ФК Напријед (у току) затим улицом Гаврила Принципа преко моста на локацији „Зеленог моста“ који је изграђен и пуштен у функцију у јуну 2019. године, све до западног транзита. Уз радове на Источном транзиту, окончане су и градње кружне раскрснице код Ребровачке цркве која се такође налази на Источном транзиту и представља важно саобраћајно чвориште у овом дијелу града, те у насељу Обилићево на укрштању Крфске улице и Источног транзита.

 Нови мост на локацији некадашњег Зеленог моста

Нови мост на локацији некадашњег Зеленог моста