Evropska prestonica kulture

Home / Evropska prestonica kulture
Evropska prestonica kulture

Jednoglasnom podrškom odbornika, Skupština grada Banja Luka je, na sjednici održanoj 15. marta 2017. godine, usvojila odluku o kandidaturi za učešće našeg grada u programu „Evropska prestonica kulture (EPK) 2024. godine“. Priprema i izrada potrebne dokumentacije za kandidaturu Banje Luke odvijaće se do 2020. godine, kada se očekuje proglašenje tri evropske prestonice kulture za 2024. godinu.

Grad kandidat

Pogledaj

Odluka o kandidaturi

Pogledaj

Strategija razvoja kulture za period od 2018-2028. godine

Pogledaj

Za proces apliciranja potrebno je preduzeti niz pripremnih aktivnosti među kojima su formiranje radnog tima za provođenje projekta, pokretanje aktivnosti za izradu startegije kulture Grada kao jednog od preduslova prijavljivanja/apliciranja za program EPK. Tim aktivnostima dugoročno i strateški će se planirati razvoj kulture Banje Luke, a gradske vlasti pokazaće interes za oblast kulture kao značajnog sektora koji povezuje urbani razvoj, turizam i obrazovanje kao važne segmente lokalnog razvoja.

Grad koji ponese naslov evropske prestonice kulture nastojaće svojim aktivnostima poboljšati obim, raznolikost i evropsku dimenziju svoje kulturne ponude, uključujući i međunarodnu saradnju; proširiti pristup i učešće u kulturi; ojačati kapacitet svog kulturnog sektora i njegovu povezanost sa drugim sektorima, te podići svoj međunarodni ugled.

Inicijalni sastanak sa banjalučkim kulturnim radnicima, gradonačelnik Igor Radojičić održao je 9. februara 2017. godine, na kojem je dogovreno da se Banja Luka kandiduje za Evropsku prestonicu kulture 2024. godine. Na sastanku je jednoglasno data podrška projektu i naglašeno kako je kandidatura veliki izazov ali će to u velikoj mjeri doprinijeti da se stanje u kulturi poboljša.

19. aprila 2017. godine preduzet je prvi od važnih koraka za kandidaturu Banje Luke za evropsku prestonicu kulture. Naime, tog dana je gradonačelnik Igor Radojičić predstavio tim za pripremu i učešće u programu „Evropska prestonica kulture 2024. godine“. Šef tima je Marko Bilbija, a članovi su: Monika Ponjavić, Dijana Grbić, Sarita Vujković, Zoran Galić, Mladen Banjac i Sonja Đurić.

Tim „Banja Luka 2024“, kojem je povjerena izrada aplikacije, ali i dokumenta Strategije, sa radom je počeo u maju 2017. godine.

Nacrt Strategije razvoja kulture dobio je podršku na 22. sjednici Skupštine Grada, održanoj 24. aprila 2018. godine, i upućen je u javnu raspravu koja je održana od 27. aprila do 15. maja.

Konačan dokument strategije usvojen je na sjednici Skupštine Grada na zasjedanju održanom 26.juna 2018. godine.

Time je Banja Luka, po prvi put, dobila Strategiju razvoja kulture za period od 2018-2028. godine, koja je dio šireg plana i aktivnosti u vezi sa pripremom kandidature našeg grada za Evropsku prestonicu kulture 2024. godine.

Istovremeno, Tim za kandidaturu objavio je 23. aprila javni poziv za projektne ideje, te pustio u funkciju službenu veb stranicu Tima banjaluka2024.ba.

Urađen je i vizuelni identitet banjalučke nominacije pod sloganom „Suprotnosti se privlače“. Kako su rekli iz Tima, nastojali su da kroz jednostavne grafičke forme pokažu suštinu kandidature našeg grada, zbog čega su kvadrat i krug izabrani kao dva „lajt motiva“ vizuelnog identiteta.

Šef Tima za kandidaturu Marko Bilbija pojasnio je da sloganom kampanje i pratećim vizualima šalju poruku da je moguće naći različitosti koje se međusobno privlače.

-Naš cilj je da, kroz ovaj proces, prepoznamo nedovoljno iskorištene potencijale na kulturnoj sceni Banja Luke – kazao je Bilbija.

Aplikacija za kandidaturu podnesena je u oktobru 2018. godine. Proglašenje tri evropske prestonice kulture 2024. trebalo bi da bude održano u oktobru 2019. godine, a najkasnije do početka 2020. godine, od kojih je jedan grad iz Austrije, jedan iz Estonije, a jedan iz zemlje kandidata/potencijalnog kandidata za ulazak u Evropsku uniju.