Статут Града

Home / Скупштина Града / Статут Града

На основу члана 30. и члана 72. став 2 Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске бр.101/04 и 42/05) Скупштина Града Бања Лука је, на сједници одржаној 30.новембра 2005. године, донијела Статут Града Бања Лука.

СТАТУТ ГРАДА БАЊА ЛУКА

Погледај

Одлука о измјенама и допунама Статута

децембар 2007. године

Погледај

Одлука о измјенама и допунама Статута

јун 2012. године

Погледај

Одлука о измјенама и допунама Статута

мај 2014. године

Погледај

Одлука о измјенама и допунама Статута

децембар 2016. године

Погледај