RADNA TIJELA

Home / Skupština Grada / RADNA TIJELA

Za razmatranje pitanja iz nadležnosti Skupštine, predlaganje i razmatranje akata, kao i za proučavanje i razmatranje drugih pitanja, obrazuju se stalna i povremena radna tijela Skupštine. Stalna radna tijela Skupštine obrazuju se po odredbama Statuta Grada i ovog Poslovnika. Povremena radna tijela obrazuju se posebnom odlukom, kojom se određuje djelokrug rada, ovlašćenja i sastav radnog tijela, i rok u kojem radno tijelo treba da obavi poslove zbog kojih se obrazuje.

Radna tijela Skupštine imaju predsjednika, u pravilu, i zamjenika predsjednika i određen broj članova. Predsjednik radnog tijela organizuje rad radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava njegovim sjednicama. Sastav radnog tijela odgovara stranačkoj zastupljenosti u Skupštini. Odbornik može biti član jednog ili više radnik tijela. Za članove pojedinih tijela, pored odbornika, mogu se birati naučni i stručni radnici iz oblasti koja je u nadležnosti radnog tijela, s tim što njihov broj ne može bitiveći od polovine ukupnog broja članova radnog tijela Skupštine. U slučaju iz prethodnog stava, predsjednik radnog tijela može biti samo odbornik.

Raspored održavanja sjednica radnih tijela

Radna tijela – 6. vanredna sjednica

Pogledaj

Učešće u radu radnih tijela

Akreditovani subjekti

Pogledaj

Komisije

Komisija za izbor i imenovanje, i nagrade i priznanja

1. Stanislav Palija, predsjednik – odbornik SNSD-a,
2. Nenad Šibarević, zamjenik predsjednika – Klub odbornika DEMOS,
3. Ljilja Petrović-Zečić, član – odbornik SNSD-a,
4. Marinko Umičević, član – odbornik SNSD-a,
5. Mirna Savić-Banjac, član – odbornik Narodnog pokreta BANJA LUKA ZOVE, Klub saveza za promjene,
6. Milan Milaković, član – Odbornička grupa Socijalističke partije Srpske,
7. Predrag Vulin, član – Klub odbornika DEMOS,
8. Zoran Talić, član – Odbornička grupa „Poligraf“,
9. Branko Vještica, član – odbornik – US-a.

Komisija za propise, predstavke i provođenje Etičkog kodeksa Skupštine grada Banja Luka

1. Stojan Vukajlović, predsjednik – Klub odbornika „SNSD“,
2. Tatjana Čičić Odžaković, zamjenik predsjednika – Odbornička grupa „Poligraf“,
3. Nataša Marić-Udovčić, član – odbornik SNSD-a,
4. Snežana Kutlešić – Stević, član – odbornik SNSD-a,
5. Saša Lazić, član – odbornik Narodnog pokreta BANJA LUKA ZOVE, Klub saveza za promjene
6. Mišo Kovačević, član – odbornik SNSD-a,
7. Ljubo Ninković, član – odbornik DNS-a,
8. Radmila Kovačević, član – predstavnik SNSD-a,
9. Marko Granula, član – predstavnik nezavisnog odbornika iz reda nacionalnih manjina.

Komisija za budžet i finansije

1. Gordana Lihović, predsjednik, odbornik SNSD-a,
2. Milan Milaković, zamjenik predsjednika – Odbornička grupa Socijalističke partije Srpske,
3. Milkica Nikić, član – odbornik SNSD-a,
4. Aleksandar Buzaković, član – odbornik SNSD-a,
5. Budimir Balaban, član – Klub odbornika DEMOS
6. Aleksandar Petković, član – odbornik SDS-a, Klub odbornika Saveza za promjene
7. Dragan Talić, član – Klub odbornika DEMOS.

Komisija za mjesne zajednice, nazive ulica i trgova

1. Saša Lazić, predsjednik – odbornik Narodnog pokreta BANJA LUKA ZOVE, Klub odbornika Saveza za promjene
2. Branko Vještica, zamjenik predsjednika – odbornička grupa US-a,
3. Gordana Lihović,član – odbornik SNSD,
4. Dragomir Batar, član – odbornik SNSD-a,
5. Nenad Grbić, član – odbornik SNSD-a,
6. Boran Bosančić, član – Klub odbornika DEMOS,
7. Milenko Jaćimović, član – Klub odbornika DEMOS,
8. Darko Milošević, član – Nezavisna odbornička grupa Socijalističke partije Srpske,
9. Jovo Savanović, član – odbornik PDP-a, Klub odbornika Saveza za promjene

Komisija za stambeno-komunalne poslove i poslove saobraćaja

1. Darko Milošević, predsjednik –  Odbornička grupa Socijalističke partije Srpske,
2. Predrag Vulin, zamjenik predsjednika – Klub odbornika DEMOS,
3. Stanislav Palija, član – odbornik SNSD-a,
4. Draško Kremenović, član – odbornik SNSD-a,
5. Nenad Grbić, član – odbornik SNSD-a,
6. Branko Vještica, član – Odbornička grupa US-a,
7. Boran Bosančić,– Klub odbornika DEMOS,
8. Tatjana Čičić – Odžaković, član  – Odbornička grupa „Poligraf“,
9. Milenko Jaćimović, član – Klub odbornika DEMOS.

Komisija za invalidsku i boračku zaštitu

1. Saša Čudić, predsjednik – nezavisni odbornik iz reda nacionalnih manjina,
2. Darko Milošević, zamjenik predsjednika – Odbornička grupa Socijalističke partije Srpske,
3. Marinko Umičević, član – odbornik SNSD-a,
4. Draško Kremenović, član – odbornik SNSD-a,
5. Dragan Talić, član – Klub odbornika DEMOS,
6. Stojan Vukajlović, član – Klub odbornika „SNSD“,
7. Tatjana Čičić – Odžaković, član – Odbornička grupa „Poligraf“,
8. Isidora Graorac, vanjski član – predstavnik Gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Banja Luka,
9. Željko Majstorović, vanjski član – predstavnik Boračke organizacije Grada Banja Luka.

Komisija za privredu i razvoj

1. Marinko Umičević, predsjednik – odbornik SNSD-a,
2. Tatjana Čičić – Odžaković, zamjenik predsjednika – Odbornička grupa „Poligraf“,
3. Gordana Lihović, član – odbornik SNSD-a,
4. Dragan Talić, član – Klub odbornika DEMOS,
5. Mirna Savić Banjac, član – odbornik Narodnog pokreta BANJA LUKA ZOVE, Klub odbornika Saveza za promjene
6. Ljubo Ninković, član – odbornik DNS-a,
7. Milenko Jaćimović – član – Klub odbornika DEMOS,
8. Mirko Glavić, vanjski član – predstavnik SNSD-a,
9. Saša Kondić, vanjski član – predstavnik SP-a.

Komisija za prostorno uređenje, zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa

1. Dragomir Batar, predsjednik – odbornik SNSD-a,
2. Boran Bosančić, zamjenik predsjednika – Klub odbornika DEMOS,
3. Milkica Nikić, član – odbornik SNSD-a,
4. Aleksandar Buzaković, član – odbornik SNSD-a,
5. Vladimir Mirošljević,  član  – Odbornička grupa US,
6. Budimir Balaban, član – Klub odbornika DEMOS
7. Mišo Kovačević, član – odbornik SNSD-a,
8. Aleksandar Petković, član – odbornik SDS-a, Klub odbornika Saveza za promjene
9. Tatjana Čičić Odžaković, član – Odbornička grupa „Poligraf“.

Odbor za zdravstvo, školstvo i socijalnu politiku

1.Ljilja Petrović-Zečić, predsjednik – odbornik SNSD-a,
2. Predrag Vulin, zamjenik predsjednika – Klub odbornika DEMOS,
3. Nataša Marić Udovčić, član – odbornik SNSD-a,
4. Snežana Kutlešić Stević, član – odbornik SNSD-a,
5. Nenad Šibarević, član – Klub odbornika DEMOS,
6. Darko Milošević, član – Odbornička grupa Socijalističke partije Srpske,
7. Vladimir Mirošljević, član – Odbornička grupa US-a,
8. Vesna Kovačević, član – vanjski član, predstavnik NDP-a,
9. Dijana Ješić, vanjski  član – predstavnik PDP-a,

Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju

1. Ljubo Ninković, predsjednik – odbornik DNS-a,
2. Nataša Marić Udovčić, zamjenik predsjednika – odbornik SNSD-a,
3. Milkica Nikić, član – odbornik SNSD-a,
4. Ljilja Petrović-Zečić, član – odbornik SNSD-a,
5. Budimir Balaban, član – Klub odbornika DEMOS,
6. Vladimir Mirošljević, član – Odbornička grupa US,
7. Tatjana Čičić – Odžaković, član – Odbornička grupa „Poligraf“.

Odbor za saradnju sa vjerskim zajednicama, nevladinim organizacijama, nacionalnim manjinama, drugim udruženjima građana i za ravnopravnost polova

1. Budimir Balaban, predsjednik – Klub odbornika DEMOS,
2. Snežana Kutlešić Stević, zamjenik predsjednika – odbornik SNSD-a,
3. Gordana Lihović, član – odbornik SNSD-a,
4. Nenad Grbić, član – odbornik SNSD-a,
5. Stojan Vukajlović, član – Klub odbornika „SNSD“,
6. Ljubo Ninković, član – odbornik DNS-a,
7. Boris Đogo, predstavnik DNS-a,
8. Minja Šurlan, predstavnik US-a,
9. Sandra Jovašević, predstavnik nezavisnog odbornika iz reda nacionalnih manjina.

Savjet za mlade i sport

1. Dragan Talić, predsjednik – Klub odbornika DEMOS,
2. Milkica Nikić, zamjenik predsjednika – odbornik SNSD-a,
3. Stanislav Palija, član – odbornik SNSD-a,
4. Dragomir Batar, član – odbornik SNSD-a,
5. Saša Lazić, član – odbornik Narodnog pokreta BANJA LUKA ZOVE, Klub odbornika Saveza za promjene
6. Mišo Kovačević, član – odbornik SNSD-a,
7. Aleksandar Petković, član – odbornik SDS-a, Klub odbornika Saveza za promjene
8. Jovo Savanović, član – odbornik PDP-a, Klub odbornika Saveza za promjene
9. Nenad Šibarević, član – Klub odbornika DEMOS
10. Siniša Mrkobrada, vanjski član – predstavnik SNSD-a,
11. Aco Romanić, član – predstavnik Savjeta omladinskih organizacija Banja Luka.

Savjet za kulturu

1. Jovo Savanović, predsjednik – odbornik PDP-a, Klub odbornika Saveza za promjene
2. Snežana Kutlešić Stević, zamjenik predsjednika – odbornik SNSD-a,
3. Ljilja Petrović-Zečić, član – odbornik SNSD-a,
4. Draško Kremenović, član – odbornik SNSD-a,
5. Mirna Savić – Banjac, član – odbornik Narodnog pokreta BANJA LUKA ZOVE, Klub odbornika Saveza za promjene
6. Stojan Vukajlović, član – Klub odbornika „SNSD“,
7. Mišo Kovačević, član – odbornik SNSD-a,
8. Janko Vračar, vanjski član – predstavnik SDS-a, Klub odbornika Saveza za promjene
9. Miloš Rokvić, vanjski član – predstavnik US-a.