РАДНА ТИЈЕЛА

Home / Скупштина Града / РАДНА ТИЈЕЛА

За разматрање питања из надлежности Скупштине, предлагање и разматрање аката, као и за проучавање и разматрање других питања, образују се стална и повремена радна тијела Скупштине. Стална радна тијела Скупштине образују се по одредбама Статута Града и овог Пословника. Повремена радна тијела образују се посебном одлуком, којом се одређује дјелокруг рада, овлашћења и састав радног тијела, и рок у којем радно тијело треба да обави послове због којих се образује.

Радна тијела Скупштине имају предсједника, у правилу, и замјеника предсједника и одређен број чланова. Предсједник радног тијела организује рад радног тијела, предлаже дневни ред и предсједава његовим сједницама. Састав радног тијела одговара страначкој заступљености у Скупштини. Одборник може бити члан једног или више радник тијела. За чланове појединих тијела, поред одборника, могу се бирати научни и стручни радници из области која је у надлежности радног тијела, с тим што њихов број не може битивећи од половине укупног броја чланова радног тијела Скупштине. У случају из претходног става, предсједник радног тијела може бити само одборник.

Распоред одржавања сједница радних тијела

Радна тијела – 6. ванредна сједница

Погледај

Учешће у раду радних тијела

Акредитовани субјекти

Погледај

Комисије

Комисија за избор и именовање, и награде и признања

1. Станислав Палија, предсједник – одборник СНСД-а,
2. Ненад Шибаревић, замјеник предсједника – Клуб одборника ДЕМОС,
3. Љиља Петровић-Зечић, члан – одборник СНСД-а,
4. Маринко Умичевић, члан – одборник СНСД-а,
5. Мирна Савић-Бањац, члан – одборник Народног покрета БАЊА ЛУКА ЗОВЕ, Клуб савеза за промјене,
6. Милан Милаковић, члан – Одборничка група Социјалистичке партије Српске,
7. Предраг Вулин, члан – Клуб одборника ДЕМОС,
8. Зоран Талић, члан – Одборничка група „Полиграф“,
9. Бранко Вјештица, члан – одборник – УС-a.

Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине града Бања Лука

1. Стојан Вукајловић, предсједник – Клуб одборника „СНСД“,
2. Татјана Чичић Оџаковић, замјеник предсједника – Одборничка група „Полиграф“,
3. Наташа Марић-Удовчић, члан – одборник СНСД-а,
4. Снежана Кутлешић – Стевић, члан – одборник СНСД-а,
5. Саша Лазић, члан – одборник Народног покрета БАЊА ЛУКА ЗОВЕ, Клуб савеза за промјене
6. Мишо Ковачевић, члан – одборник СНСД-а,
7. Љубо Нинковић, члан – одборник ДНС-а,
8. Радмила Ковачевић, члан – представник СНСД-а,
9. Марко Гранула, члан – представник независног одборника из реда националних мањина.

Комисија за буџет и финансије

1. Гордана Лиховић, предсједник, одборник СНСД-а,
2. Милан Милаковић, замјеник предсједника – Одборничка група Социјалистичке партије Српске,
3. Милкица Никић, члан – одборник СНСД-а,
4. Александар Бузаковић, члан – одборник СНСД-а,
5. Будимир Балабан, члан – Клуб одборника ДЕМОС
6. Александар Петковић, члан – одборник СДС-а, Клуб одборника Савеза за промјене
7. Драган Талић, члан – Клуб одборника ДЕМОС.

Комисија за мјесне заједнице, називе улица и тргова

1. Саша Лазић, предсједник – одборник Народног покрета БАЊА ЛУКА ЗОВЕ, Клуб одборника Савеза за промјене
2. Бранко Вјештица, замјеник предсједника – одборничка група УС-а,
3. Гордана Лиховић,члан – одборник СНСД,
4. Драгомир Батар, члан – одборник СНСД-а,
5. Ненад Грбић, члан – одборник СНСД-а,
6. Боран Босанчић, члан – Клуб одборника ДЕМОС,
7. Миленко Јаћимовић, члан – Клуб одборника ДЕМОС,
8. Дарко Милошевић, члан – Независна одборничка група Социјалистичке партије Српске,
9. Јово Савановић, члан – одборник ПДП-а, Клуб одборника Савеза за промјене

Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја

1. Дарко Милошевић, предсједник –  Одборничка група Социјалистичке партије Српске,
2. Предраг Вулин, замјеник предсједника – Клуб одборника ДЕМОС,
3. Станислав Палија, члан – одборник СНСД-а,
4. Драшко Кременовић, члан – одборник СНСД-а,
5. Ненад Грбић, члан – одборник СНСД-а,
6. Бранко Вјештица, члан – Одборничка група УС-а,
7. Боран Босанчић,– Клуб одборника ДЕМОС,
8. Татјана Чичић – Оџаковић, члан  – Одборничка група „Полиграф“,
9. Миленко Јаћимовић, члан – Клуб одборника ДЕМОС.

Комисија за инвалидску и борачку заштиту

1. Саша Чудић, предсједник – независни одборник из реда националних мањина,
2. Дарко Милошевић, замјеник предсједника – Одборничка група Социјалистичке партије Српске,
3. Маринко Умичевић, члан – одборник СНСД-а,
4. Драшко Кременовић, члан – одборник СНСД-а,
5. Драган Талић, члан – Клуб одборника ДЕМОС,
6. Стојан Вукајловић, члан – Клуб одборника „СНСД“,
7. Татјана Чичић – Оџаковић, члан – Одборничка група „Полиграф“,
8. Исидора Граорац, вањски члан – представник Градске организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Бања Лука,
9. Жељко Мајсторовић, вањски члан – представник Борачке организације Града Бања Лука.

Комисија за привреду и развој

1. Маринко Умичевић, предсједник – одборник СНСД-а,
2. Татјана Чичић – Оџаковић, замјеник предсједника – Одборничка група „Полиграф“,
3. Гордана Лиховић, члан – одборник СНСД-а,
4. Драган Талић, члан – Клуб одборника ДЕМОС,
5. Мирна Савић Бањац, члан – одборник Народног покрета БАЊА ЛУКА ЗОВЕ, Клуб одборника Савеза за промјене
6. Љубо Нинковић, члан – одборник ДНС-а,
7. Миленко Јаћимовић – члан – Клуб одборника ДЕМОС,
8. Мирко Главић, вањски члан – представник СНСД-а,
9. Саша Кондић, вањски члан – представник СП-а.

Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног насљеђа

1. Драгомир Батар, предсједник – одборник СНСД-а,
2. Боран Босанчић, замјеник предсједника – Клуб одборника ДЕМОС,
3. Милкица Никић, члан – одборник СНСД-а,
4. Александар Бузаковић, члан – одборник СНСД-а,
5. Владимир Мирошљевић,  члан  – Одборничка група УС,
6. Будимир Балабан, члан – Клуб одборника ДЕМОС
7. Мишо Ковачевић, члан – одборник СНСД-а,
8. Александар Петковић, члан – одборник СДС-а, Клуб одборника Савеза за промјене
9. Татјана Чичић Оџаковић, члан – Одборничка група „Полиграф“.

Одбор за здравство, школство и социјалну политику

1.Љиља Петровић-Зечић, предсједник – одборник СНСД-а,
2. Предраг Вулин, замјеник предсједника – Клуб одборника ДЕМОС,
3. Наташа Марић Удовчић, члан – одборник СНСД-а,
4. Снежана Кутлешић Стевић, члан – одборник СНСД-а,
5. Ненад Шибаревић, члан – Клуб одборника ДЕМОС,
6. Дарко Милошевић, члан – Одборничка група Социјалистичке партије Српске,
7. Владимир Мирошљевић, члан – Одборничка група УС-а,
8. Весна Ковачевић, члан – вањски члан, представник НДП-а,
9. Дијана Јешић, вањски  члан – представник ПДП-а,

Одбор за регионалну и међународну сарадњу

1. Љубо Нинковић, предсједник – одборник ДНС-а,
2. Наташа Марић Удовчић, замјеник предсједника – одборник СНСД-а,
3. Милкица Никић, члан – одборник СНСД-а,
4. Љиља Петровић-Зечић, члан – одборник СНСД-а,
5. Будимир Балабан, члан – Клуб одборника ДЕМОС,
6. Владимир Мирошљевић, члан – Одборничка група УС,
7. Татјана Чичић – Оџаковић, члан – Одборничка група „Полиграф“.

Одбор за сарадњу са вјерским заједницама, невладиним организацијама, националним мањинама, другим удружењима грађана и за равноправност полова

1. Будимир Балабан, предсједник – Клуб одборника ДЕМОС,
2. Снежана Кутлешић Стевић, замјеник предсједника – одборник СНСД-а,
3. Гордана Лиховић, члан – одборник СНСД-а,
4. Ненад Грбић, члан – одборник СНСД-а,
5. Стојан Вукајловић, члан – Клуб одборника „СНСД“,
6. Љубо Нинковић, члан – одборник ДНС-а,
7. Борис Ђого, представник ДНС-а,
8. Миња Шурлан, представник УС-а,
9. Сандра Јовашевић, представник независног одборника из реда националних мањина.

Савјет за младе и спорт

1. Драган Талић, предсједник – Клуб одборника ДЕМОС,
2. Милкица Никић, замјеник предсједника – одборник СНСД-а,
3. Станислав Палија, члан – одборник СНСД-а,
4. Драгомир Батар, члан – одборник СНСД-а,
5. Саша Лазић, члан – одборник Народног покрета БАЊА ЛУКА ЗОВЕ, Клуб одборника Савеза за промјене
6. Мишо Ковачевић, члан – одборник СНСД-а,
7. Александар Петковић, члан – одборник СДС-а, Клуб одборника Савеза за промјене
8. Јово Савановић, члан – одборник ПДП-а, Клуб одборника Савеза за промјене
9. Ненад Шибаревић, члан – Клуб одборника ДЕМОС
10. Синиша Мркобрада, вањски члан – представник СНСД-а,
11. Ацо Романић, члан – представник Савјета омладинских организација Бања Лука.

Савјет за културу

1. Јово Савановић, предсједник – одборник ПДП-а, Клуб одборника Савеза за промјене
2. Снежана Кутлешић Стевић, замјеник предсједника – одборник СНСД-а,
3. Љиља Петровић-Зечић, члан – одборник СНСД-а,
4. Драшко Кременовић, члан – одборник СНСД-а,
5. Мирна Савић – Бањац, члан – одборник Народног покрета БАЊА ЛУКА ЗОВЕ, Клуб одборника Савеза за промјене
6. Стојан Вукајловић, члан – Клуб одборника „СНСД“,
7. Мишо Ковачевић, члан – одборник СНСД-а,
8. Јанко Врачар, вањски члан – представник СДС-а, Клуб одборника Савеза за промјене
9. Милош Роквић, вањски члан – представник УС-а.