dr Srđan Amidžić

Home / dr Srđan Amidžić

dr Srđan Amidžić

Zamjenik gradonačelnika

Zamjenik gradonačelnika Banje Luke, Srđan Amidžić rođen je 1980. godine u Banjoj Luci, gdje je diplomirao na Ekonomskom fakultetu 2004. godine na odsjeku Poslovna ekonomija. Zvanje magistra stekao je  2008. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a doktorsku tezu odbranio je 2011.godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

U zvanje docenta izabran je za užu naučnu oblast Teorijska ekonomija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, 2012. godine.

Radio je na više projekata Instituta ekonomskih nauka Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Učestvovao je u naučno-istraživačkim projektima, u svojstvu koordinatora projekta i autor je više naučnih članaka iz oblasti finansija.

Biran je za narodnog poslanika u devetom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske za period 2014-2018. godine.
Oženjen, otac dvoje djece.