др Срђан Амиџић

Home / др Срђан Амиџић

др Срђан Амиџић

Замјеник градоначелника

Замјеник градоначелника Бање Луке, Срђан Амиџић рођен је 1980. године у Бањој Луци, гдје је дипломирао на Економском факултету 2004. године на одсјеку Пословна економија. Звање магистра стекао је  2008. године на Економском факултету у Београду, а докторску тезу одбранио је 2011.године на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци.

У звање доцента изабран је за ужу научну област Теоријска економија на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци, 2012. године.

Радио је на више пројеката Института економских наука Економског факултета Универзитета у Бањој Луци. Учествовао је у научно-истраживачким пројектима, у својству координатора пројекта и аутор је више научних чланака из области финансија.

Биран је за народног посланика у деветом сазиву Народне скупштине Републике Српске за период 2014-2018. године.
Ожењен, отац двоје дјеце.