ЈЗУ „Дом здравља“ Бања Лука

Са циљем спровођења мјера примарне, секундарне и терцијарне превенције болести, те повреда и болесних стања, ЈЗУ „Дом здравља“ обезбјеђује све услуге у складу са Законом о здравственој заштити Републике Српске. Такође, ова здравствена установа организује и спроводи примарну здравствену заштиту по систему породичне медицине.