ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бања Лука

Овај Центар је установа од посебног друштвеног интереса у области друштвене бриге о дјеци. Њене основне дјелатности су предшколско образовање, образовање дјеце ометене у развоју и цјелодневна брига о дјеци (вртићи).