JP „DEP-OT Regionalna deponija“ Banja Luka

„DEP-OT“ je osnovan kao preduzeće 2003. godine, ispred Grada Banja Luka i 7 opština banjolučke regije (Gradiška, Srbac, Laktaši, Prnjavor, Čelinac, Kotor Varoš i Kneževo), sa ciljem sanacije postojeće deponije u Ramićima, u okviru projekta Svjetske banke pod nazivom „Upravljanje čvrstim otpadom“.