Извјештаји и планови предузећа

Home / Привреда / Извјештаји и планови предузећа

Информација о пословању у 2017. години

Погледај

Мишљење уз Информацију

Погледај

Извјештај о раду Надзорног одбора

Погледај

Извјештај о раду Скупштине предузећа

Погледај

Извјештај о пословању у 2016. години

Погледај

План пословања за 2017. годину

Погледај

Извјештај о пословању у 2017. години

Погледај

План пословања за 2018. годину

Погледај

Извјештај о пословању у 2017. години

(мишљење Одјељења за привреду)

Погледај

План пословања за 2018. годину

(мишљење Одјељења за привреду)

Погледај

Информација о пословању у 2017. години

Погледај

Мишљење уз Информацију о пословању у 2017. години

Погледај

Информација о плану пословања за 2018. годину

Погледај

Мишљење уз Информацију о плану пословања за 2018. годину

Погледај

Извјештај о пословању у 2017. години

Погледај

Извјештај о пословању у 2017. години

(мишљење Одјељења за привреду)

Погледај

Извјештај о пословању у 2017. години

Погледај

План пословања за 2018. годину

Погледај

Извјештај о пословању у 2017. години

(мишљење Одјељења за привреду)

Погледај

Информација о плану пословања за 2018. годину

(мишљење Одјељења за привреду)

Погледај