Пројекат Мале интервнције у простору одобрен је од  стране Скупштине града и саставни је дио  Стратегије развоја града Бања Лука 2018-2027. Конципиран је у три фазе: прва: Кандидовање – истраживачка и селективна (прихватање пројектног приједлога и уврштавање у Стратегију развоја града), друга: израда студије МИП-БЛ и трећа: имплементација малих интервенција, у наредних пет и више година. Пројектни тим за Мале интервенције оформљен је у јануару 2019. године, а састоји се од 11 независних стручњака из области грађења. Тим Мале интервенције у простору као задатак има израду Студије за активирање просторних потенцијала у центру града и на дијелу обала ријеке Врбаса и активирање пилот пројеката у фази имлементације.

Чланови МИ тима су:
др Миленко Станковић дипл. инж. арх.
др Диана Ступар дипл. инж. арх.
Владимир Ђорђић дипл. инж. грађ.
др Тања Тркуља дипл. инж. арх.
др Јелена Станковић дипл. инж. арх.
др Дубравко Алексић дипл. инж. арх.
мр Жана Топаловић дипл. инж. грађ.
Марија Дејановић Вилхелм дипл. пејз. арх.
Даријо Купрешак дипл. инж. грађ.
Горан Димитрић дипл. инж. арх.
др Исидора Каран дипл. инж. арх.

Ауторски тим предлаже принципе системског управљања јавним просторима града Бања Луке постављајући три основна стратешка правца. Први је развијање мреже унапређених јавних простора у оквиру којих се путем социјалне интеракције јача свијест о заједничком простору а тиме и сама  заједница грађана. Други је јачање стручне заједнице путем отворених јавних позива за учешће у креирању јавног простора. И трећи је имплементација нових механизама спровођења редизајна јавних простора који су прије свега утемељени на сарадњи и партиципативности у реалном физичком окружењу.

Основни циљ тима МИ јесте формирање уређеног система који истовремено, перципира, партиципира, класификује, еваулира и спроводи пројекта интегралног и систематичног преображаа јавних простора у БЛ у складу са механизмима имплементацие специфичним за пројекат МИ.

Контакт

Адреса: Трг српских владара 1, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ
Телефони: +387 51 244-444
E-mail: maleintervencije@banjaluka.rs.ba