Конкурс за израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења моста у насељу Долац

Home / Конкурс за израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења моста у насељу Долац

Питања у вези конкурса учесници могу поставити најкасније до 07.08.2019. године.

Одговори Конкурсне комисије на постављена питања објавит ће се на званичној интернет страници Конкурса (дугме „Питања и одговори„) у року од пет дана (најкасније до 12.08.2019.године), те објавити на порталу јавних набавки, као и свим електронским адресама на којима је Конкурс објављен.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем конкурсног рада телефоном није дозвољено.