Јавни конкурс за подношење пријава правних лица за обављање послова техничког прегледа објеката за које грађевинску и употребну дозволу издаје Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Бањалука

Основне информације

Правни субјект:Град Бања Лука
Датум објаве:10.04.2020.
Отворен до:27.04.2020.

Контакт

Име контакт особе:Жељко Јањетовић
Телефон:051 244 540
E-mail адреса:zeljko.janjetovic@banjaluka.rs.ba

Документи

Јавни конкурс

Погледај