Оглас о продаји непокретности у својини Града Бања Лука путем усменог јавног надметања – лицитације

Основне информације

Правни субјект:Град Бања Лука
Датум објаве:12.07.2019.
Отворен до:30.07.2019. до 13.00 часова

Контакт

Име контакт особе:Драшко Шуман
Телефон:051/244-730,
моб. 066/ 003-100
E-mail адреса:drasko.suman@banjaluka.rs.ba

Документи

Оглас

Погледај