Javne nabavke – 2018

Home / Javne nabavke – 2018

Odluke za javne nabavke

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-529-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-32/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-31/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-33/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-34/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-11/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-30/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-29/19

Odluka za javnu nabaku br 20-404-589-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-28/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-27/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-502/18

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-505/18 – LOT 3

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-26/19

Zaključak 20-404-482/18

Odluka za javnu nabaku br 20-404-601-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-596/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-23/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-24/19-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-25/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-19/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-600/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-21/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-20/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-551-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-549-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-12/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-18/19

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-16/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-582/18

Odluka za javnu nabaku br 20-404-537-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-554/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-594/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-15/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-506/18

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-584/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-17/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-588/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-535/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-578/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-10/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-595/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-583/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-560/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-13/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-9/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-2/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-8/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-542/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-566/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-528/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-6/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-3/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-606/18-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-573/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-526/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-5/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-577/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-547/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-563/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-1/19

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-543/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-4/19

Rješenje za javnu nabavku broj 20-404-485/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-602/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-604/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-605/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-597/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-553/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-599/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-593/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-598/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-567/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-514/18

Odluka za javnu nabaku br 20-404-466-18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-592/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-531/18

Rješenje za javnu nabavku broj 20-404-498/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-590/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-591/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-581/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-586/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-585/18

Zaključak 20-404-486/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-505/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-587/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-580/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-579/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-545/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-532/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-575/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-576/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-518-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-495/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-522/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-570/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-568/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-525/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-574/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-569/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-507/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-511-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-517-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-494/18

Odluka za javnu nabaku br 20-404-496-18

Odluka za javnu nabaku br 20-404-434-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-498/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-564/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-527/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-558/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-571/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-559/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-467/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-488/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-530/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-497/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-544/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-493/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-556/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-485-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-552/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-550/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-555/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-533/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-499/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-524/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-546/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-534/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-501/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-504/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-521/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-492/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-539/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-538/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-541/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-540/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-459/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-510/18

Odluka za javnu nabaku br 20-404-478-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-516/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-523/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-473/18

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-475/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-442/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-480-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-455/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-519/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-520/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-466-18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-509/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-515/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-34-18 (poništenje)

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-432/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-513/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-512/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-476/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-468/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-383/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-452/18

Odluka za javnu nabaku br 20-404-450-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-508/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-484/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-472/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-491/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-500/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-441/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-460/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-443/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-483/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-481/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-487/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-482/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-489/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-490/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-449-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-436/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-486/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-461/18-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-437/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-446/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-445-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-454/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-471/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-477/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-435/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-463/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-479/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-444-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-469/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-451/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-462/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-464/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-457/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-439/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-440-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-429/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-458/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-456/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-342/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-391/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-428-18

Odluka za javnu nabvaku broj 20-404-433/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-453/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-380/18-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-448/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-402/18-poništenje

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-438/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-447/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-414/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-427/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-425/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-384/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-426/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-431/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-208/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-358/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-294-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-379-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-398/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-361/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-423/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-424/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-430/18

Odluka za javnu nabavku 20-404-407-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-357/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-421/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-416-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-411/18

Odluka za javnu nabavku 20-404-368-18

Odluka za javnu nabavku 20-404-347-18 nova

Odluka za javnu nabavku 20-404-347-18

Odluka za javnu nabavku 20-404-34-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-422/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-401/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-418/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-408/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-413/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-403/18-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-397/18-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-419/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-367/18

Nova odluka za javnu nabavku broj 20-404-316/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-383/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-412/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-417/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-341/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-404/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-415/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-406/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-201/18 – poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-376/18 – poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-410/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-400/18

Odluka za javnu nabavku 20-404-366-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-360/18 – poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-362/18 – poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-396/18

Nova odluka za javnu nabavku broj 20-404-201/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-393/18

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-389/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-388/18

Odluka za javnu nabavku 20-404-315-18

Odluka za javnu nabavku 20-404-350-18

Odluka za javnu nabavku 20-404-255-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-381/18-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-392/18-poništenje

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-359/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-385/18-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-382/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-316/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-349/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-378/18-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-377/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-367/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-375/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-372/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-355/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-373/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-314/18-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-371/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-370/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-364/18

Odluka za javnu nabavku 20-404-282-18

Nova odluka za javnu nabavku broj 20-404-64/18 za LOT 1

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-363/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-356/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-353/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-351/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-352/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-231/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-329/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-348/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-269/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-307/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-345/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-346/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-269/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-308/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-339/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-343/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-344/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-337/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-250/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-311/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-259/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-336/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-335/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-289/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-340/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-330/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-333/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-287/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-279/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-332/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-260/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-300/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-278/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-261/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-294/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-327/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-322/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-323/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-251/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-34/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-286/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-206/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-270/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-324/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-325/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-285/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-288/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-321/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-320/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-318/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-252/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-319/18

Oduka za javnu nabavku broj 20-404-191/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-254/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-194/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-317/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-309/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-257/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-208/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-263/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-258/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-280/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-310/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-305/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-188/18-poništenje

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-303/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-189/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-301/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-295/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-264/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-304/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-184/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-297/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-298/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-296/18-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-262/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-207/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-292/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-167/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-293/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-306/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-190/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-299/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-244/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-290/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-106/18-nova

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-277/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-165/18 – poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-201/18 – poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-283/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-284/18-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-237/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-239/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-268/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-276/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-236/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-230/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-220/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-281/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-186/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-238/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-241/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-233/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-235/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-228/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-203/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-245/18-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-180/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-240/18

Odluka za javnu nabavku 20-404-488/17 – poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 273/18-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-242/18-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-210/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-274/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-272/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-271/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-267/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-266/18-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-256/18-poništenje

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-205/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-212/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-158/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-195/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-166/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-275/18

Nova odluka za javnu nabavku broj 20-404-121/18

ODLUKA za javnu nabavku broj 20-404-153-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-118/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-244/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-192/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-265/18

Nova odluka za javnu nabavku broj 20-404-64/18 za LOT 1 i LOT 3

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-97/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-215/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-104/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-245/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-87/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-247/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-204/18

Nova odluka za javnu nabavku broj 20-404-64/18 za LOT 6

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-209/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-243/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-98/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-179/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-253/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-148/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-122/18

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-163/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-140/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-227/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-219/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-223/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-226/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-213/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-229/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-41/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-120/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-139/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-34/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-121/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-202/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-214/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-217/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-222/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-497-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-218/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-224/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-181/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-211/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-199/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-174/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-200/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-193/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-154/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-59/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-216/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-176/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-178/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-171/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-187/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-70/18 nova

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-177/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-170/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-150/18 NOVA

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-150/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-63-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-147/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-92/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-61/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-48-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-96-18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-173/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-172/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-128/18

odluka za javnu nabavku broj 20-404-75/18

odluka za javnu nabavku broj 20-404-93/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-78/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-169/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-168/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-111/18

odluka za javnu nabavku broj 20-404-99/18

odluka za javnu nabavku broj 20-404-131/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-134/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-156/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-157/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-150/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-149/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-106/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-53/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-55/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-64/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-66/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-67/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-71/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-74/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-81/18

odluka za javnu nabavku broj 20-404-79/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-162/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-70/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-69/18

odluka za javnu nabavku broj 20-404-100/18

odluka za javnu nabavku broj 20-404-54/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-160/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-159/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-145/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-155/18

Odluka za javnu nabavku 20-404-260/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-37/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-35/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-142/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-137/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-132/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-138/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-135/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-141/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-77/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-126/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-136/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-130/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-124/18

odluka za javnu nabavku broj 20-404-80/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-76/18

odluka za javnu nabavku broj 20-404-72/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-127/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-110/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-123/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-125/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-103/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-109/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-116/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-115/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-62/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-68/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-95/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-101/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-94/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-108/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-49/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-84/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-102/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-88/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-114/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-113/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-107/18

odluka za javnu nabavku broj 20-404-58/18

odluka za javnu nabavku broj 20-404-39/18

Odluka o poništenju javne nabavke 20-404-23/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-32/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-36/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-43/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-44/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-47/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-52/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-82/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-83/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-85/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-89/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-90/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-91/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-112/18

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-129/18

Objave pregovaračkih postupaka

Objave usluga iz aneksa 2, dio B

Plan javnih nabavki

Objavljeni ugovori