Javne nabavke – 2017

Home / Javne nabavke – 2017

Odluke za javne nabavke

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-482/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-311-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-261-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-239-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-233-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-342-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-332-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-225-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-371-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-310-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-359-17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-313/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-330-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-331-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-357-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-338-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-272-17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-316/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-175-17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-287/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-306-17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-326/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-255-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-250-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-281-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-270-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-304-17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-285/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-248-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-346-17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-308/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-324-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-339-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-195-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-191-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-260-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-205-17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-245/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-167-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-275-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-305-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-282-17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-319/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-223-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-291-17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-284/17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-203/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-236-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-141-17 NOVA

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-224-17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-333/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-312-17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-252/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-254-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-280-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-328-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-329-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-287-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-157-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-323-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-292-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-318-17 

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-317/17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-253/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-251-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-256-17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-228/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-301-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-259-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-286-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-302-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-293-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-294-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-288-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-171-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-194-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-290-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-289-17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-273/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-283-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-298-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-222-17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-193/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-249-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-197-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-150-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-117-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-198-17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-246/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-279-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-160-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-179-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-169-17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-276/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-268-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-266-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-265-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-264-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-269-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-267-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-263-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-216-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-190-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-258-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-257-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-217-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-213-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-181-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-103-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-187-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-102-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-241-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-240-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-238-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-237-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-247-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-242-17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-128/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-178-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-149-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-105-17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-180/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-226-17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-230/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-229/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-212/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-136/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-142/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-176/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-79/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-186/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-177/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-244/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-141/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-138/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-210/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-214/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-209/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-126/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-130/17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-235/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-143/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-159/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-218/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-219/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-221/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-207/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-93/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-215/17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-204/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-208/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-200/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-202/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-192/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-115/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-75/17 NOVA

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-40/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-128/17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-73/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-98/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-101/17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-199/17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-144/17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-131/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-173/17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-164/17 

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-137/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-174/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-184/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-118/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-66/17

Rješenje – žalba na Odluku za javnu nabavku broj 20-404-54/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-172/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-47/17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-152/17 

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-82/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-74/17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-188/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-75/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-166/17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-183/17 

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-116/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-60/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-59/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-49/17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-46/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-83/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-132/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-162/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-163/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-96/17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-27/14

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-123/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-161/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-104/17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-139/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-95/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-146/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-54/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-154/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-155/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-156/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-64/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-68/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-41/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-99/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-56/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-135/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-80/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-112/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-113/17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-124/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-55/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-134/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-145/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-140/17

Odluka za javnu nabvaku broj 20-404-125/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-11/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-108/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-129/17

Odluka za javnu nabvaku broj 20-404-110/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-73/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-71/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-44/17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-114/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-43/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-33/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-61/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-40/17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-72/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-111/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-94/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-109/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-42/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-106/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-62/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-51/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-86/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-90/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-11/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-81/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-88/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-97/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-100/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-107/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-50/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-57/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-63/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-29/17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-67/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-65/17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-89/17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-91/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-78/17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-84/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-85/17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-36/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-77/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-70/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-76/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-69/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-30/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-31/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-37/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-15/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-35/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-32/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-48/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-52/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-28/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-20/17

Odluka o poništenju javne nabavke broj 20-404-16/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-24/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-25/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-12/17

Odluka za javnu nabavku broj 20-404-13/17

Objave pregovaračkih postupaka

Objave usluga iz aneksa 2, dio B

Plan javnih nabavki

Objavljeni ugovori