Дежурне службе

Home / Почетна / Дежурне службе
Центар за обавјештавање 121
Полиција 122
Ватрогасци 123
Хитна помоћ 124

Цивилна заштита

У случају опасности од поплава позовите: 051/244-443.

Надлежност:
Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице

Ова служба је на располагању грађанима од 00 до 24 часа. У надлежност комуналне полиције спадају неправилности везане за: поштовање радног времена угоститељских објеката и чујности музике ван истих, заштиту јавних површина, забрану кориштења истих без одобрења, њихово оштећење, одлагање отпадног материјала, предмета, ствари, старих аутомобила на исте без одобрења, лијепљење плаката на дрвореде, стубове јавне расвјете, семафоре, саобраћајне знакове те осталу комуналну опрему, непрописно паркирање моторних возила и одржавање јавног водовода и јавне канализације.

Комунална полиција

Телефон: 051/306-464 или 051/348-846 (00-24 часа)
Ел. пошта: komunalna.policija@banjaluka.rs.ba
Адреса: Улица краља Алфонса XIII број 12

Такође, у њиховој надлежности су: истицање назива фирми, натписа и реклама; одржавање, уређење, употреба и заштита комуналних објеката и уређаја, јавних депонија, јавне расвјете, јавних површина, спортских објеката, купалишта, излетишта, зграда и кућног реда у зградама, непрописно држање домаћих животиња, забрана употребе дувана и дуванских производа на јавним мјестима, забрана продаје и употребе алкохолних пића на јавним мјестима лицима млађим од 18 година и други послови из области комуналне дјелатности који су утврђени по важећим прописима.)

Запажања и примједбе, које се односе на одржавање комуналне инфраструктуре (оштећења на саобраћајницама и пјешачким површинама, хоризонталној и вертикалној саобраћајној сигнализацији, семафорима, кварови на јавној расвјети, оштећења или уништавање зелених површина, комуналне опреме, клупе, корпе за отпатке, надстрешнице на аутобуским стајалиштима, контејнери за одлагање отпада, стубићи) можете да пријавитe путем броја телефона 051/244-593 или директно, обраћањем у канцеларију 226 у згради Градске управе (од 8.00 до 16.00 часова).

Пријавите комуналне проблеме

Телефон: 051/244-593
Канцеларија: број 226

Удружења од интереса за град у случају ванредних ситуација

Ватрогасно друштво „Врбања“

Предсједник Скупштине: Адис Чавка
Адреса: Ул. Раде Радића бр. 60
Телефон: 065/659-103;
Факс: 051/423-317;
е-mail: vatrogasci_vrbanja@hotmail.com

Ватрогасно друштво „Бањалука″

Предсједник Скупштине: Вукан Поповић
Адреса: Ул. Меше Селимовића бр. 18
Телефон: 065/639-713
Факс: 051/211-790
е-mail: vatrogasnodrustvo@blic.net

Ронилачки клуб ″Бук″

Предсједник Скупштине: Томица Безер
Адреса: Ул. Јесењинова бр. 1
Телефон: 051/203-400 и 201-200
Факс
: 051/203-401
Web
www.bukb.org
e-mail
: rkbuk@gmail.com

Рафтинг клуб ″Кањон″

Предсједник скупштине:Александар Пастир
aдреса: Карановац бб Бања Лука
тел:051/427-353; моб:065/882-087;
e-mail:kanjon@teol.net

Горска служба спасавања Бања Лука

Предсједник скупштине: Мирослав Крњајић
адреса: ул.Краља Петра Првог Карађорђевића 1
тел: 066/715-392;
дежурни: 066/345-112
htt/www.gssbl.org

Планинарско алпинистички орјентациони клуб „ПАОК

Предсједник Скупштине: Душко Блажић
Адреса: Ул. Младена Стојановића бр. 10
Телефон: 051/500-500
Факс: 051/500-500
е-mailpaokbanjaluka@yahoo.com

Спелеолошко друштво „Понир″

Предсједник друштва: Мирко Видовић
Адреса: Ул.Симе Матавуља бб (атомско склониште)
Телефон: 065/428-995
е-mail: ponir.bl@gmail.com
web: www.ponir.org

Црвени крст РС-Градска организација

Секретар Градске организације: Жељкица Илић
Адреса: ул.Младена Стојановића бб
Телефон: 301-065 факс: 301-065
е-mail:gock-banjaluka@blic.net
Web:
 www.crvenikrstbanjaluka.org