Pejzažni arhitekta

Home / Početna / Pejzažni arhitekta

Docent doktor Ognjen Šukalo, profesor sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci prvi je pejzažni arhitekta u Gradu Banjoj Luci. Na tu funkciju imenovan je 24. decembra 2018. godine.

Telefon:
051/462-543
Faks:
051/212-526
e-mail:
ognjen.sukalo@banjaluka.rs.ba

Biografija

Ognjen Šukalo (1985.) rođen je i odrastao u Banjoj Luci, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Osnovne i diplomske (master) studije završio je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu završio je doktorske studije i odbranio doktorsku tezu pod nazivom „Konceptualni odnosi i modeli kontekstualnih integracija permakulture i arhitekure porodične kuće“.

Od 2009. godine zaposlen je, prvo u saradničkim zvanjima, a zatim i kao docent, na Arhitekonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na Katedri za arhitektonsko projektovanje.

Učestvuje u nastavi na predmetima koji se bave arhitektonsko-urbanističkim projektovanjem u domenima stanovanja, obrazovanja, administracije, ekološkog dizajna, gradske poljoprivrede, prirodnih materijala u arhitekturi itd.

Rukovodilac je fakultetskog Centra za održivost i integrativni dizajn, podorganizacione jedinice koja se bavi širokim spektrom ekoloških tema kroz multidisciplinarni pristup.

U naučnom i stručnom radu bavi se temama odnosa ekologije i građene sredine, integrativnog ekološkog dizajna, permakulture, stambene arhitekture, strukture javnih gradskih prostora Banje Luke, prirodnih materijala u arhitekturi i dr. Kao autor-projektant ili kao stručni konsultant učestvovao je u izvođenju savremenih eksperimentalnih objekata od zemlje i slame; neki od ovih objekata su prvi tog tipa na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Duži niz godina bavi se neformalnim istraživanjima i praktičnim eksperimentima u oblastima permakulture, agroekologije, složenih polikultura drvenastih vrsta, rasadničkih tehnologija itd.

Član je autorskog tima (O. Šukalo, J. Brujić, A. Dragomirović, S. Borković, S. Peulić, N. Babić) koji je 2018. godine osvojio prvu nagradu 27. Salona urbanizma Udruženja urbanista Srbije (u kategoriji zaštite životne sredine i pejzažne arhitekture) za izrađeni Elaborat o podizanju arboretuma u okviru Park-šume Trapisti.

Dugogodišnji je član udruženja posvećenih zaštiti prirode (Arbor Magna i Centar za životnu sredinu); u nekoliko navrata bio je aktivan u neformalnim građanskim i stručnim inicijativama za zaštitu specifičnih prostora gradskog zelenila i kulturno-istorijskog nasljeđa.

Opis poslova

Savjetuje Gradonačelnika u oblastima ekologije, urbanizma, pejzažne arhitekture i hortikulture;

-učestvuje, zajedno sa gradonačelnikom, gradskim arhitektom i drugim odjeljenjima i organima Gradske uprave, u osmišljavanju strateških pravaca razvoja urbanističke strukture grada, u unapređenju procedura, transparentnosti i načina donošenja odluka vezanih za prostor i zelenilo grada, kao i u pripremi i artikulaciji aktuelnih tema;

-učestvuje u koordinaciji saradnje Gradske uprave sa predstavnicima drugih institucija, privrede, organizacija civilnog društva i građana, a u domenima ekologije, urbanizma, pejzažne arhitekture i hortikulture;

Po potrebi:

-učestvuje u izradi programskih smjernica za plansku dokumentaciju i drugih oblika pripreme planske dokumentacije;

-daje mišljenje na nacrte regulacionih planova, kao i na nacrte izmjena i revizija regulacionih planova;

-daje savjetodavno mišljenje na prijedloge rješenja iz oblasti pejzažne arhitekture, hortikulture, izgleda i koncepcije otvorenih javnih prostora, kao drugih tema koje se tiču odnosa urbanističkih i arhitektonskih struktura sa prostorima zelenila i prirode;

-dostavlja mišljenje iz svog domena djelovanja nadležnim odjeljenjima, Skupštini grada i drugim organima i organizacionim jedinicama Uprave;

-učestvuje u izradi projektne i planske dokumentacije za specifične programske okvire.