Пејзажни архитекта

Home / Почетна / Пејзажни архитекта

Доцент доктор Огњен Шукало, професор са Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци први је пејзажни архитекта у Граду Бањој Луци. На ту функцију именован је 24. децембра 2018. године.

Телефон:
051/462-543
Факс:
051/212-526
е-mail:
ognjen.sukalo@banjaluka.rs.bа

Биографија

Огњен Шукало (1985.) рођен је и одрастао у Бањој Луци, гдје је завршио основну школу и Гимназију. Основне и дипломске (мастер) студије завршио је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. На истом факултету завршио је докторске студије и одбранио докторску тезу под називом „Концептуални односи и модели контекстуалних интеграција пермакултуре и архитекуре породичне куће“.

Од 2009. године запослен је, прво у сарадничким звањима, а затим и као доцент, на Архитеконско-грађевинско-геодетском факултету Универзитета у Бањој Луци, на Катедри за архитектонско пројектовање.

Учествује у настави на предметима који се баве архитектонско-урбанистичким пројектовањем у доменима становања, образовања, администрације, еколошког дизајна, градске пољопривреде, природних материјала у архитектури итд.

Руководилац је факултетског Центра за одрживост и интегративни дизајн, подорганизационе јединице која се бави широким спектром еколошких тема кроз мултидисциплинарни приступ.

У научном и стручном раду бави се темама односа екологије и грађене средине, интегративног еколошког дизајна, пермакултуре, стамбене архитектуре, структуре јавних градских простора Бање Луке, природних материјала у архитектури и др. Као аутор-пројектант или као стручни консултант учествовао је у извођењу савремених експерименталних објеката од земље и сламе; неки од ових објеката су први тог типа на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Дужи низ година бави се неформалним истраживањима и практичним експериментима у областима пермакултуре, агроекологије, сложених поликултура дрвенастих врста, расадничких технологија итд.

Члан је ауторског тима (О. Шукало, Ј. Брујић, А. Драгомировић, С. Борковић, С. Пеулић, Н. Бабић) који је 2018. године освојио прву награду 27. Салона урбанизма Удружења урбаниста Србије (у категорији заштите животне средине и пејзажне архитектуре) за израђени Елаборат о подизању арборетума у оквиру Парк-шуме Траписти.

Дугогодишњи је члан удружења посвећених заштити природе (Arbor Magna и Центар за животну средину); у неколико наврата био је активан у неформалним грађанским и стручним иницијативама за заштиту специфичних простора градског зеленила и културно-историјског насљеђа.

Опис послова

Савјетује Градоначелника у областима екологије, урбанизма, пејзажне архитектуре и хортикултуре;

-учествује, заједно са градоначелником, градским архитектом и другим одјељењима и органима Градске управе, у осмишљавању стратешких праваца развоја урбанистичке структуре града, у унапређењу процедура, транспарентности и начина доношења одлука везаних за простор и зеленило града, као и у припреми и артикулацији актуелних тема;

-учествује у координацији сарадње Градске управе са представницима других институција, привреде, организација цивилног друштва и грађана, а у доменима екологије, урбанизма, пејзажне архитектуре и хортикултуре;

По потреби:

-учествује у изради програмских смјерница за планску документацију и других облика припреме планске документације;

-даје мишљење на нацрте регулационих планова, као и на нацрте измјена и ревизија регулационих планова;

-даје савјетодавно мишљење на приједлоге рјешења из области пејзажне архитектуре, хортикултуре, изгледа и концепције отворених јавних простора, као других тема које се тичу односа урбанистичких и архитектонских структура са просторима зеленила и природе;

-доставља мишљење из свог домена дјеловања надлежним одјељењима, Скупштини града и другим органима и организационим јединицама Управе;

-учествује у изради пројектне и планске документације за специфичне програмске оквире.