Одсјек за јавне набавке

Home / Градска управа / Организационе јединице / Одсјек за јавне набавке

Основни подаци

Шеф: Драшко Кутић

Адреса: Трг српских владара 1, Бања Лука

Број телефона: 051/244-580

Број факса: 051/244-476

E-mail: javne.nabavke@banjaluka.rs.ba

Надлежности

У Одсјеку за јавне набавке проводе се поступци јавних набавки за потребе Градске управе Града. У надлежности Одсјека је и сљедеће:

– праћење прописа из области јавних набавки и покретање иницијатива за измјене и допуне прописа;
– припрема рјешења и закључке из надлежности градоначелника;
– припрема изјашњења, одговарајућих појашњења, те обезбјеђење и достављање расположиве документације на захтјев другостепеног органа, у поступцима по жалбама из области јавних набавки;
– припрема одговора на тужбе у управним споровима, који се односе на јавне набавке;
– израда извјештаја о проведеним поступцима јавних набавки на нивоу Градске управе Града…